Πρώτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης για το Δημοτικό Συμβούλιο

dhmotiko-sumboulio-10-2019Την πρώτη του συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων την ερχόμενη Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι, μιας και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα Γιάννενα λόγω της πανδημίας δεν επιτρέπει τη δια ζώσης συνεδρίαση.

Θυμίζουμε ότι στη διάρκεια της καραντίνας της άνοιξης η δημοτική αρχή δεν επέλεξε να συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης ούτε μία φορά, προτιμώντας της δια περιφορά συνεδριάσεις, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο την αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Με το δήμο όμως μια ανάσα από το «κόκκινο» του επιδημιολογικού χάρτη φαίνεται ότι οι συνεδριάσεις δια ζώσης θα αργήσουν να επανέλθουν και η διαδικασία της επιστολικής ψήφου δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί όταν υπάρχουν αρκετά σοβαρά θέματα προς συζήτηση.

Τα θέματα

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Ολοκλήρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ιωαννιτών 2020-2023 - Έγκριση Σχεδίου Δράσης

2. Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων που πλήττονται από την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 – Β' δέσμη μέτρων

3. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2020.

4. Καταβολή αποζημίωσης στην Κοντονάσιου Καλλιρρόη του Βύρωνα, πρώην υπάλληλο του Δήμου Ιωαννιτών ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λόγω συνταξιοδότησης.

5. Έγκριση υποβολής αιτήματος για εξαίρεση δημοτικής έκτασης Ε=182.348 τ.µ. από το αριθµ. 87 αγροτεμάχιο Διανομής Κατσικά 1975 από την κατανομή βοσκοτόπων και εκμίσθωση της, για καλλιέργεια πρωτογενή τομέα (οπωροφόρα δένδρα - καρυδιές).

6. Έγκριση υποβολής αιτήματος για εξαίρεση δημοτικής έκτασης εμβαδού 204 στρεμμάτων που αποτελεί τμήμα από το αριθµ. 412 αγροτεμάχιο Διανομής Δροσοχωρίου από την κατανομή βοσκοτόπων και εκμίσθωση της, για καλλιέργεια πρωτογενή τοµέα (αρωματικά φυτά).

7. Αποκατάσταση ανενεργού λατομείου στη θέση Κασταλάτα Κοινότητας Πεδινής, μέσω εκμίσθωσης.

8. Ανάκληση 547/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για το έργο «Προμήθεια εορταστικού εξοπλισμού για την κεντρική πλατεία Ιωαννινών

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προσφυγών – ενστάσεων κατά της 47/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «MwttC ΚΡΑΨΗ», στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.».

11. Έγκριση για: «Δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού «Ιωάννινα», στο πλαίσιο «Διπλωματία Πόλεων».

12. Έγκριση για διαφημιστική προώθηση και τουριστική προβολή της πόλης Ιωαννίνων σε μέσο Επικοινωνίας (έντυπο & ψηφιακό)»,στο πλαίσιο της «Διαφημιστικής προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της πόλης των Ιωαννίνων σε Μέσα Επικοινωνίας (Μ.ΜΕ.)»

13. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον κ. Κασίμη Κωνσταντίνο του Βασιλείου.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγήτρια: κ. Σταμ. Κουμπούρη, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

14. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου

του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 9η, α/α 15): «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (πλην τυριών), δυναμικότητας 1,05t/ημέρα, η οποία είναι εγκατεστημένη εντός του οικισμού Ασβεστοχωρίου του Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»

15. Έγκριση μίσθωσης γραφείου για την στέγαση του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

16. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής

17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου επί της πλατείας Πύρρου, για εγκατάσταση «Λούνα Παρκ» (αριθ. αποφ. 67/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

19. Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Δ.Ε.Π. 31/2020).

20. Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην Κοινότητα Κατσικά (ΔΕΠ 36/2020).

21. Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου, το οποίο βρίσκεται σε αναστολή, στην Κοινότητα Ασβεστοχωρίου (ΔΕΠ 37/2020).

22. Παραχώρηση της χρήσης χώρων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στην Πρεσβεία της Ρουμανίας για τη διενέργεια των κοινοβουλευτικών εκλογών.

23. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών.

24. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών.

25. Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία: «ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

26. Τροποποίηση των υπ'αριθ. 543/2018 και 67/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru