Ενίσχυση 5,3 εκ. ευρώ για δημόσιες επενδύσεις

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

perifereia-hpeirou-3Με Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το βράδυ της3ης Ιουνίου, αντικαταστάθηκε προηγούμενη Απόφαση με αντικείμενο την κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας.

Για την έκδοσή της, όπως αναφέρεται, ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι με το αρ.9 του ν. 4690/2020 αυξήθηκαν οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κατά 1.250.000.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά την Ήπειρο, η Περιφέρειά μας βγήκε κερδισμένη κατά 5,3 εκ. ευρώ αφού η προηγούμενη κατανομή προέβλεπε να λάβει 83,5 εκ. ενώ η νέα 88,8 εκ. ευρώ.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru