Περισσότερες άδειες, μικρότερα κτίρια

Η ΕΙΚOΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

oikodomhΠερισσότερες άδειες, μικρότερα κτίρια. Αυτό είναι το συμπέρασμα για την πορεία της οικοδομής στην Ήπειρο και τον Ιούλιο του 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πιο αναλυτικά στην Περιφέρειά μας τον περασμένο Ιούλιο εκδόθηκαν 79 άδειες έναντι 58 τον ίδιο μήνα του 2019. Αντίστοιχα όμως η επιφάνεια έφτασε στα 20,2 χιλιάδες τ.μ. από 28,6 τον Ιούνιο του 2019 και ο όγκος στα 105 χιλιάδες κ.μ. από 145,5.

Παρόμοια είναι η εικόνα στο πρώτο επτάμηνο του 2020 αφού οι άδειες που εκδόθηκαν είναι αυξημένες κατά 22,2% (363 έναντι 297 το 2019), την ίδια ώρα που η επιφάνεια εμφανίζει μείωση κατά 15,2% και ο όγκος κατά 8,2%.

Η εικόνα στη Χώρα

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούλιο 2020, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.116 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 479,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.248,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 12,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 3,8% στην επιφάνεια και κατά 7,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2020 ανήλθαν σε 2.102 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 475,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.226,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 9,7% στην επιφάνεια και κατά 17,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούλιο 2020, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 14 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 21,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούλιο 2020, είναι 1,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2019 έως τον Ιούλιο 2020, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 18.761 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.107,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 18.030,6 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2018 - Ιουλίου 2019 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 18,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,0% στην επιφάνεια και κατά 17,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2019 - Ιουλίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 19,0% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 19,5% στην επιφάνεια και κατά 21,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2018 - Ιουλίου 2019 (Πίνακας 4). Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,0%.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 15,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,4% στην επιφάνεια και κατά 18,1% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2019.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 15,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και κατά 20,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru