Οι Πυροσβέστες μένουν σπίτι

Μείωση του αριθμού του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στο απολύτως απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, εφαρμογή της 24ωρης επιφυλακής για όλες τις υπηρεσίες που εκτελούν μάχιμη υπηρεσία, και αναστολή όλων των εκπαιδευτικών δράσεων και ασκήσεων, είναι οι εντολές της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, του Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος προς το προσωπικό της Πυροσβεστικής.

«Μένουμε σπίτι για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί αν χρειαστεί», λένε και οι διοικούντες την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru