Το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑΙ ζητά την αποκατάσταση για τις εθελούσιες

deyaiΠαρέμβαση υπέρ των τριών εργαζομένων της ΔΕΥΑΙ που ζητούν τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και υπέρ των πέντε εργαζομένων της επιχείρησης που η προηγούμενη δημοτική αρχή έβγαλε στην εθελούσια έξοδο... κάνει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων της δημοτικής επιχείρησης.

Για το πιο πρόσφατο θέμα της ακύρωσης απόφασης του προηγούμενου ΔΣ της ΔΕΥΑΙ αναφορικά με τη μετατροπή τριών συμβάσεων εργαζομένων Ατόμων με Αναπηρίες από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑΙ τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου μέσα στα χρονικά περιθώρια που προβλέπεται. «Σε καμιά περίπτωση το Σωματείο μας δεν μπορεί να δεχτεί καμιά άλλη λύση για το συγκεκριμένο θέμα» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Για την περίπτωση των πέντε εργαζομένων για τους οποίους η προηγούμενη διοίκηση αποφάσισε την τελευταία κυριολεκτικά ημέρα, την ένταξή τους στη διαδικασία του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης της ΔΕΥΑΙ, το Σωματείο ζητά από τη νέα διοίκηση της επιχείρησης να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επιλυθεί το θέμα με κάθε πρόσφορο τρόπο. Και τονίζει: «Οι συνάδελφοι μας αυτοί τη στιγμή μετά την ακύρωση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι μετέωροι σε σχέση με την εργασιακή τους σχέση. Παραμένουν απλήρωτοι για 3 μήνες και κανένας δεν τους απαντάει εάν είναι εργαζόμενοι ή όχι. Η ενέργεια αυτή είναι πέρα από κάθε λογική και πιθανόν έξω από τα όρια της νομιμότητας. Διότι έχουμε εφαρμογή μίας απόφασης μόνο προς το σκέλος που αφορά την ακύρωση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου λόγω του ότι υλοποιήθηκε σε χρόνο λίγο μετά τις δημοτικές εκλογές και όχι ως προς το σκέλος της συνέχισης του εργασιακού βίου των συναδέλφων. Οι συνάδελφοι λοιπόν, κάτω από αυτό το πρίσμα οδηγούνται μονοσήμαντα στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους αποκλειστικά μέσω δικαστικών διαδικασιών και διαδικασιών προσφυγών που δημιουργούν κλίμα συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων και που τους επιβαρύνουν επιπλέον οικονομικά».

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru