Σε αργία δύο γιατροί του «Χατζηκώστα»

ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ

xatzhkosta newΤη συμμετοχή δύο γιατρών του Νοσοκομείου Χατζηκώστα στο σκάνδαλο με τα επιθέματα ανακοίνωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ευάγγελος Καρβούνης ενώ τους έθεσε σε αργία. Σε βάρος των γιατρών διαπιστώθηκαν παραβάσεις για ηλεκτρονικές γνωμοδοτήσεις για τη χορήγηση επιθεμάτων και εγκαλούνται για πρόκληση οικονομικής ζημιάς σε βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Με δηλώσεις που έκανε χθες ο κ. Καρβούνης ανακοίνωσε ότι η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ με έγγραφό της προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, έκανε γνωστό ότι επιβλήθηκαν από τον ΕΟΠΠΥ σε βάρος δυο ιατρών ΕΣΥ του Χειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο), διότι κατά τον διενεργήσαντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά εκ μέρους των, αναληθή παραστατικά ή στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Οι έγγραφες απολογίες των ιατρών κρίθηκαν ανεπαρκείς από την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση έκρινε ότι επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη θέση των εν λόγω ιατρών σε αργία, επειδή υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση αποτροπής τέλεσης νέων παραπτωμάτων και την ανάγκη προστασίας του κύρους της υπηρεσίας και του δημοσίου συμφέροντος λόγω της επανειλημμένης ως άνω παράβασης του υπαλληλικού του καθήκοντος εκ μέρους των εγκαλούμενων ιατρών με πρόθεση πρόκλησης οικονομικής ζημίας σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, προβαίνοντας στις ως άνω αναφερόμενες ενέργειες.

«Η διοίκηση του νοσοκομείου λόγω της βούλησης της να στηρίξει την προσπάθεια ηθικοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας και έχοντας πλήρη συνείδηση της ιστορίας και προσφοράς του νοσοκομείου στο τόπο μας, αποφάσισε την αναστολή άσκησης καθηκόντων των δυο (2) ιατρών Ε.Σ.Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 παράγραφος 2 του Νόμου 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4325/2015 και ισχύει σήμερα.

Η απόφαση αναστολής καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης αναστολής καθηκόντων, το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, δεν συνέλθει εντός της εν λόγω προθεσμίας για να γνωμοδοτήσει για τη θέση των υπαλλήλων σε αργία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καρβούνης.

Στα διαδικαστικά, από εδώ και πέρα ακολουθεί, εφόσον τεθεί σχετικό ερώτημα από το Υπουργείο Υγείας, η συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου.

Στο Πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο συμμετέχουν εκ του νόμου ο πρόεδρος της 6ης ΥΠΕ, 2 διοικητές νοσοκομείων που έχουν οριστεί και οι αναπληρωτές των παραπάνω, εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και ο εκλεγμένος εκπρόσωπος των γιατρών του ΕΣΥ.

Ανάλογα με την απόφαση, η υπόθεση οδηγείται στο Δευτεροβάθμιο όργανο οπού εκεί συμμετέχουν μεταξύ άλλων νομικοί εκπρόσωποι και δικαστικοί λειτουργοί.

Η εξέλιξη αυτή είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου καθώς βγαίνουν εκτός δύο γιατροί με σημαντικό «φόρτο εργασίας».

Η εκτίμηση που υπάρχει πάντως είναι ότι τα κενά θα καλυφτούν εκ των έσω ενώ η 6η ΥΠΕ δεν αποκλείει ενίσχυση του Νοσοκομείου εφόσον κατατεθεί αίτημα από τη Διοίκησή του.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru