122 «ενοχλήσεις» για τον Συμπαραστάτη του Δημότη

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017

x panosΜε 122 περιπτώσεις ασχολήθηκε το 2017 ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Ιωαννιτών, Χρήστος Πάνος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που παρουσίασε κατά τη διάρκεια το απολογισμού το απόγευμα της Δευτέρας.

Για 23 από αυτές μάλιστα ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης προέβη σε γραπτή διαμεσολάβηση. Από πλευράς αντικειμένου η κίνηση των υποθέσεων είχε ως εξής με κριτήριο την αρμοδιότητα Διευθύνσεων, Τμημάτων και Δημοτικών Επιχειρήσεων:

Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος 14

ΔΕΥΑΙ 26

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και θέματα κυκλοφορίας 13

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομική Επιτροπή 19

Διεύθυνση Καθαριότητας – Συντήρησης Έργων – Πρασίνου - Ανακύκλωσης 4

Τμήμα Ληξιαρχείου 6

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 12

Δημοτική Αστυνομία 2

Ζητήματα προσωπικού 2

Αδέσποτα ζώα 2

Σχολική Επιτροπή 2

Νομική Υπηρεσία 2

Έργα υποδομών 2

Γραφείο Τύπου 1

Πνευματικό Κέντρο 1

ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ι. 1

Ονοματοδοσία οδού 1

Διάφορα θέματα 18

Σύμφωνα με τον κ. Πάνο, η συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες όλων των βαθμίδων ήταν στο διάστημα που αφορά την παρούσα έκθεση πολύ καλή. Ήδη από την αρχή της λειτουργίας του Γραφείου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης έγινε από το προσωπικό του Δήμου κατανοητό ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη δεν είναι ένας επί πλέον προϊστάμενος γι' αυτούς, αλλά ένας σύμμαχός τους, ο οποίος βρίσκεται εκτός της ιεραρχίας κάθε εσωτερικής υπηρεσίας και ο οποίος επιθυμεί πάνω απ' όλα την καλύτερη συνεργασία μαζί τους προς όφελος των δημοτών. Κατ' ακολουθία, σχεδόν το σύνολο των εγγράφων και διαμεσολαβήσεων, που απευθύνθηκαν προς δημοτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις έτυχαν απάντησης, τις περισσότερες φορές έγκαιρης και τεκμηριωμένης. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα υπάρχουν θέματα, τα οποία επιλύθηκαν με μια απλή τηλεφωνική ή γραπτή επισήμανση προς το αρμόδιο τμήμα, αλλά και θέματα, των οποίων η διαμεσολάβηση για την αντιμετώπισή τους βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει λόγω της περισσότερο σύνθετης φύσης τους.

Παρατηρήσεις-Διαπιστώσεις

Στην έκθεσή του ο Συμπαραστάτης προχωρά και σε ορισμένες παρατηρήσεις, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η γενική εικόνα που έχει για το διάστημα που αφορά η παρούσα έκθεση είναι γενικά καλή σε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης των ενδιαφερομένων δημοτών και επιχειρήσεων.

Ο κ. Πάνος επέλεξε να σταθεί ξεχωριστά, εξαιτίας της διαπίστωσης ότι απασχολούν σε σημαντικό βαθμό τους δημότες σε δύο θέματα. Αυτό των αδέσποτων ζώων και των απλήρωτων λογαριασμών της ΔΕΥΑΙ από μισθωτές:

Σε ότι αφορά το πρώτο, ο Συμπαραστάτης, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για θέμα γνωστό και φλέγον για το Δήμο Ιωαννιτών αλλά και συνολικά για όλους τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, καθώς βάσει του νόμου επωμίζονται τη διαχείρισή του.

Ο κ. Πάνος, σημειώνει ότι προσήλθαν στο γραφείο του δύο περιπτώσεις δημοτών, οι οποίοι υπήρξαν θύματα επίθεσης από αδέσποτα ζώα (σκύλους), στους οποίους έγινε ενημέρωση σχετικά με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς καθώς και τα δικαιώματα που έχουν. Πέραν αυτού-προσθέτει- είναι διάχυτη η ανησυχία των δημοτών και επισκεπτών της πόλης για το θέμα, όπως είναι ευρέως γνωστό.

Η άποψή του για τη βελτίωση της κατάστασης είναι ότι πρέπει να επιδιωχθεί από τους Δήμους της χώρας η τροποποίηση του νόμου 4039/2012 για τα αδέσποτα ζώα με την προσθήκη της υποχρέωσης δημιουργίας χώρων μόνιμης φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων από όλους τους Δήμους της χώρας και πρόβλεψη της απαιτούμενης χρηματοδότησης από εθνικούς και ενδεχομένως κοινοτικούς πόρους.

Σε ότι αφορά τους απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΙ από μισθωτές ο Συμπαραστάτης επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα θέμα, το οποίο απασχόλησε από την πρώτη ημέρα το Γραφείο του μεταφέροντας τη διαπίστωση ότι έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις μεταξύ των δημοτών οι οποίοι εκμισθώνουν κατοικίες.

Πολλοί μισθωτές κατοικιών αφήνουν τα ακίνητα που έχουν μισθώσει έχοντας συνήθως εκτός από απλήρωτα μισθώματα και απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΙ για νερό που οι ίδιοι έχουν καταναλώσει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της ΔΕΥΑΙ (άρθρο 41) «Για τις κάθε είδους οφειλές προς τη ΔΕΥΑΙ ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για τους απλήρωτους λογαριασμούς η ΔΕΥΑΙ δύναται να στραφεί είτε κατά του μισθωτή είτε κατά του ιδιοκτήτη πλην όμως επειδή ο μισθωτής συνήθως δεν είναι δυνατό να βρεθεί μένει το χρέος στον ιδιοκτήτη για υπηρεσίες, που ο ίδιος δεν έχει καταναλώσει.

«Η αδικία είναι προφανής και μπορεί να διορθωθεί με βεβαίωση του χρέους του μισθωτή στη Δ.Ο.Υ. με βάση το ΑΦΜ του και εφόσον η μίσθωση αποδεικνύεται με καταχώρηση στο σύστημα ΤAXIS. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση της ΔΕΥΑΙ προς το Συμπαραστάτη του Δημότη, εντός του 2017 πράγματι έγιναν από αυτή σημαντικές κινήσεις στην κατεύθυνση της βεβαίωσης στη Δ.Ο.Υ. των οφειλών ύδρευσης στους πραγματικούς καταναλωτές-μισθωτές, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Όμως η πρόσφατη γνωμοδότηση υπ' αριθ. 4/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανοίγει το δρόμο για την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος και αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα», αναφέρει ο κ Πάνος.

Καταλήγοντας, ο κ. Πάνος αναφέρει ότι κατά το 2017 το Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης διήνυσε τα πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του. Η εκτίμησή του είναι πως η πορεία είναι θετική και ανοδική κα πως αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι να γίνει συνείδηση στους δημότες η ύπαρξη και λειτουργία του θεσμού και ότι μπορούν να προσφεύγουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις σχέσεις, επαφές και συναλλαγές τους με το Δήμο. «Το Γραφείο είναι και πρέπει να αποδειχθεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των σχέσεων των Δημοτών και Επιχειρήσεων με το Δήμο αλλά και για τη βελτίωση των ίδιων των υπηρεσιών του Δήμου», καταλήγει ο κ. Πάνος.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru