Fri10302020

Last update02:03:18 PM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

Στη 13η Σύνοδο των ΦοΔΣΑ ο Σπ.Κωνσταντόπουλος

  • PDF

fodsa-konstantopoulos-13synodosΠραγματοποιήθηκε στις 20, 21 & 22 Ιουνίου στους Δελφούς, η 13η Σύνοδος των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Κεντρικό θέμα της 13ης Συνόδου ήταν «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Διαχείριση Απορριμμάτων».

Η 13η Σύνοδος του Δικτύου των ΦοΔΣΑ συνδιοργανώθηκε με τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και με την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ε.ο.αν).

Από την Ήπειρο και το Νομό Ιωαννίνων στο συνέδριο συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ν. Ιωαννίνων Σπύρος Κωνσταντόπουλος που ήταν και εισηγητής με θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».

Τα συμπεράσματα της 13ης Συνόδου, συνοψίζονται στις παρακάτω διαπιστώσεις:

-Το υφιστάμενο και ατελές μέχρι σήμερα, ως προς την εφαρμογή του θεσμικό πλαίσιο, δεν λύνει προβλήματα – αντίθετα δημιουργεί νέα και οξύνει τα παλαιά – δεν παράγει αποτέλεσμα ως προς τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) &των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

-Το παραπάνω συμπέρασμα επιτείνεται και από σειρά άλλων θεσμικών αγκυλώσεων όπως το θεσμικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ο Ν. 4412/2016 και οι συνεχείς τροποποιήσεις και μεταβολές του, οι καθυστερήσεις από την αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών ενισχύσεων για θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), οι καθυστερήσεις έκδοσης ΑΕΠΟ, η δυστοκία στη διατύπωση θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών compost ανάλογα με τη χρήση του, η επί της ουσίας απουσία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Αποβλήτων, που εξακολουθεί να υπάγεται στο ΥΠΕΣ ενώ όπως έχει προταθεί κατ΄ επανάληψη ότι θα πρέπει να υπάγεται στο καθ' ύλην αρμόδιο τομεακό Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος &Ενέργειας.

-Η σημερινή απογοητευτική εικόνα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) στη χώρα, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ και των αυξημένων απαιτήσεων των Οδηγιών της Κυκλικής οικονομίας, πρέπει να αναστραφεί. Ο νέος ΕΣΔΑ οφείλει να επανεξετάσει την βιώσιμη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης χωρίς να αποκλείει τεχνολογίες που συμβάλλουν στη προοπτική της βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

-Η αναστροφή της σημερινής πορείας απαιτεί τον ειλικρινή «νέο διάλογο» μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο ζήτημα της ΔΣΑ (Κράτος, ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ, ΣΕΔ, ιδιωτικός τομέας & πολίτες). Οι σχεδιασμοί και οι αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες θεσμοθέτησής τους, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα αυτού του «νέου διαλόγου» και όχι των μέχρι σήμερα παράλληλων μονολόγων.

-Η αναστροφή θα έρθει μέσα από το «νέο διάλογο» στον οποίο καλούμε να δεσμευτούν όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν στις Εθνικές εκλογές και όχι από την εμμονή σε μη λειτουργικές και τιμωρητικές λογικές του χθες. Με διεύρυνση των βαθμών ελευθερίας των εμπλεκομένων και απελευθέρωση των δημιουργικών δυνατοτήτων τους.

Τέλος θα πρέπει να κλείσει άμεσα η 5μηνη εκκρεμότητα με την έκδοση των απαιτούμενων διαπιστωτικών πράξεων για τη σύσταση και λειτουργία των ΦοΔΣΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018. Η μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, η επιλεκτική εφαρμογή ή η στρεβλή ερμηνεία διατάξεων του νόμου για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων σε βάρος ΦοΔΣΑ μελών του Δικτύου, θα βρει απέναντι το σύνολο του Δικτύου.