Mon11232020

Last update12:37:41 PM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

Το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Φορέα της Λίμνης

  • PDF

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ 1 ΕΚ. ΕΥΡΩ

foreas-limnis-1024x768Ίσως το μεγαλύτερο έργο που έχει καταφέρει να εντάξει ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας σε όλα τα χρόνια λειτουργίας τους, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή, η διοίκηση του Φορέα.

Πρόκειται για την πράξη με τίτλο «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» συνολικού προϋπολογισμού 942.000 ευρώ.

Ένα δεύτερο μικρότερο έργο στο Leader και τα εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, συνθέτουν ένα πλαίσιο σοβαρών δράσεων για τη Λίμνη Παμβώτιδα που έφερε στην ευχάριστη θέση τη διοίκηση του Οργανισμού, να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις, με την παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης.

Ο πρόεδρος του Φορέα, Φίλιππας Φίλιος αναφέρθηκε περιχαρής στην θετική εξέλιξη αποδίδοντας τα εύσημα σε προσωπικό και Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

O κ. Φίλιος αναφέρθηκε στα δύο έργα που εντάχθηκαν σε ΕΣΠΑ και Leader αντίστοιχα, μιλώντας για επιτυχία στη στοχοθεσία και αποτέλεσμα στον κόπο που κατέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο ου Φορέα.

Το μεν πρόγραμμα του Leader όπως είπε, θα ενισχύσει το υλικό για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ανάδειξη της περιοχής μας καθώς και με την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα θα μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες για το οικοσύστημα. Η κινητή εφαρμογή για έξυπνες φορητές συσκευές θα παρουσιάζει την πλειοψηφία και τα διαθέσιμα είδη ορνιθοπανίδας καθώς και τις σχετικές περιοχές διαβίωσης αυτών, παρέχοντας το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας τόσο για το είδος όσο και για το τρόπο προσέγγισης του κατάλληλου σημείου θέασης.

Με το δε μεγάλο έργο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπως είπε: «Θα αντλήσουμε σωρεία πληροφορίας και θα αναδείξουμε θέματα που δε γνωρίζαμε καλά και θα γίνουν δράσεις για το οικοσύστημα, για την εκπαίδευση και τον έλεγχο καθώς με σύγχρονη τεχνολογία και drone θα μπορούμε να ελέγχουμε την περιοχή ευθύνης μας».

Την ίδια ώρα, προχωρά η προσπάθεια με τη ΜΟΔ για ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Λίμνη.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Από την πλευρά της η Συντονίστρια του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κατερίνα Χιωτέλη αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες των δύο προγραμμάτων κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει λάβει ο Φορέας σε όλη την ιστορία του.

Ο Φορέας Διαχείρισης θα υλοποιήσει με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) το Υποέργο 1: «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας», το οποίο αφορά τέσσερα (4) Πακέτα Εργασιών:

Οι Δράσεις θα υλοποιηθούν σε τέσσερα (4) Πακέτα Εργασίας (Π.Ε):

ΠΕ1 Προβολή Δράσεων Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Ενδεικτικές δράσεις είναι η έκδοση έντυπου υλικού, η οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και ημερίδων, καθώς και η δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής της πράξης.

ΠΕ2 Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔΛΠΙ /Επιστημονική Τεκμηρίωση: Περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/Φορείς/Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του ΦΔΛΠΙ για τη συλλογή/ διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει.

ΠΕ3 Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση μελετών: Ενδεικτικές δράσεις είναι η Παρακολούθηση ποιότητας των υδάτων της λίμνης Παμβώτιδας, η Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας, η Τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας, ο Σχεδιασμός δράσεων αναψυχής και κατευθύνσεις διαχείρισης επισκεπτών στη λίμνη Παμβώτιδα (Φέρουσα Ικανότητα) και η Παρακολούθηση για τη Βελτίωση της γνώσης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας.

ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛΠΙ:

Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν: Δράσεις προστασίας και διατήρησης ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος, Προστασία του ενδημικού και κρισίμως κινδυνεύοντος είδους Chorthippuslacustris, Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτωματοφάγων αρπακτικών με αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας-λύκουμέσω πιλοτικής εφαρμογής σύγχρονων μέτρων πρόληψης, Διαχείριση καλαμώνων με στόχο τη βελτίωση των βιοτόπων αναπαραγωγής και τροφοληψίας υδρόβιων ειδών και την αύξηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού της Βαλτόπαπιας (Αythyanyroca) στη λίμνη Παμβώτιδα, Δράσεις για την προστασία των πελαργών, κτλ.

Ο αντιπεριφερειάρχης Β. Γοργόλης

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης που μετέχει στο ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης, τόνισε στις δηλώσεις του πως ο Φορέας είχε ένα θετικό απολογισμό και κάλεσε την πολιτεία να το λάβει υπόψη.

Όπως είπε συγκεκριμένα, με τα έργα που εντάχθηκαν στέλνεται το μήνυμα ότι Φορείς Διαχείρισης λειτουργούν και επειδή έχει ξεκινήσει η συζήτηση στο Υπουργείο για το μέλλον των Φορέων Διαχείρισης, η πολιτεία πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ό,τι καταφέρνει ένας τοπικός Φορέας, ώστε να μην προβεί σε ενέργειες που δεν θα είναι προς το συμφέρον των Φορέων Διαχείρισης και της βιοποικιλότητας.