“Πράσινο φως” για τις μονάδες βιοαερίου στη ΒΙΠΕ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BIOAERIO-MONADAΣτην υπογραφή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία πέντε μονάδων βιοαερίου στην Βιομηχανική Περιοχή των Ιωαννίνων προχώρησε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Βασίλης Μιχελάκης.

Οι πέντε μονάδες προβλέπεται να εγκατασταθούν εντός της Βιομηχανικής Περιοχής, γεγονός που έχει προκαλέσει τις καθολικές αντιδράσεις των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Η κάθε μία από τις πέντε μονάδες θα διαχειρίζεται ετησίως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις ΜΠΕ, 33 χιλιάδες τόνους κοπριάς πουλερικών, 15 χιλιάδες τόνους κοπριάς χοίρων, 20 χιλιάδες τόνους τυρόγαλα καθώς και δύο χιλιάδες τόνους φυτικά ενσιρώματα. Με την μέθοδο της εναερόβιας χώνευσης θα παράγει βιοαέριο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η απόφαση πάντως διατείνεται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, οσμών τουλάχιστον: «Κατά τη φάση λειτουργίας, η προτεινόμενη μονάδα δεν προκαλεί δυσάρεστες οσμές, γιατί το όλο σύστημα της μονάδας είναι απολύτως κλειστό. Οι δεξαμενές όπου υλοποιείται η διεργασία έχουν μόνιμο σύστημα οροφής, το οποίο δεν αφήνει τις δυσάρεστες οσμές να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα. Η παραλαβή των αποβλήτων γίνεται σε κλειστή δεξαμενή ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε διάχυση πτητικών οσμών. Επίσης η μεταφορά των αποβλήτων θα γίνεται με στεγανά φορτηγά ώστε να μην μεταφέρονται οσμές» αναφέρει.

Προσφυγή από ΒΙΠΕ και Δήμο Ζίτσας

Μετά απ΄ αυτή την εξέλιξη ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει γνωστό πως σε συντονισμό με το δήμο Ζίτσας, θα προχωρήσει άμεσα σε ενδικοφανή προσφυγή για την ακύρωση της απόφασης.

"Δηλώνουμε σε κάθε τόνο πως δε θα επιτρέψουμε μια Βιομηχανική Περιοχή, με σημαντικές προοπτικές και δυνατότητα να προσελκύσει νέες και δυναμικές επιχειρήσεις, να μετατραπεί σε μια τεράστια χωματερή κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών αποβλήτων, που είναι προφανές πως θα μεταφέρονται από άλλες περιοχές. Η αντίδραση μας θα είναι άμεση, συντονισμένη και αμείλικτη", αναφέρει η ανακοίνωση.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru