Fri08072020

Last update06:43:24 AM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

Η φτώχεια δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα . Ξεριζώνεται με δουλειές.

  • PDF

Η κοινωνική δαπάνη στην Ελλάδα, έως το τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, δεν είχε μεγάλη απόκλιση από το μέσο όρο της Ε.Ε. Παρ' όλα αυτά, η αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας ως προς την υποστήριξη, ανακούφιση αλλά και επανένταξη των πλέον κοινωνικά αδύναμων ήταν σταθερά χαμηλή. Ειδικότερα, και κυρίως μετά το 2014, τα διαρθρωτικά προβλήματα των κρατικών δομών κοινωνικής προστασίας, ιδίως των κοινωνικών παροχών εξαιρουμένων των συντάξεων, έχουν πολλαπλασιαστεί και συντελούν στην χαμηλή αποδοτικότητα των πολιτικών μείωσης της φτώχειας.

Ο σημερινός παραλογισμός στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι εμφανής σε αναρίθμητα πλέον παραδείγματα ανικανότητας της κυβέρνησης να χειριστεί το πρόβλημα. Το κράτος αντί να σχεδιάζει ορθολογικά και να διευκολύνει τη πρόσβαση των συμπολιτών μας στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, φροντίζει ενεργά να πετυχαίνει το αντίθετο.

Σε πρόσφατη εκδήλωση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την επισιτιστική ανασφάλεια και ένδεια επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, οι δύο εξής παραλογισμοί – αντιπροσωπευτικά δείγματα της ελαφρότητας της σημερινής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της φτώχειας στη χώρα μας.

1. Έχουμε απορροφήσει 1% -2% των διαθέσιμων για τη χώρα μας 50 εκατ. ευρώ Κοινοτικών κονδυλίων για την αντιμετώπιση της πείνας και την ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

2. Για να λάβει κανείς επισιτιστική βοήθεια, δηλαδή τρόφιμα, πρέπει να κάνει ηλεκτρονική αίτηση – γεγονός ειρωνικό δεδομένου του εισοδήματος, αλλά και πολλές φορές της ηλικίας, των παραληπτών.

Η ανάγκη πολιτικών μείωσης της φτώχειας είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ και ενώ η "ζήτηση" για κοινωνική προστασία έχει αυξηθεί κατακόρυφα, η "προσφορά" παρουσιάζει ελλείψεις, διοικητικά λάθη, και αστοχίες σχεδιασμού. Είναι κρίσιμο να καταλάβουμε πως οι αστοχίες του σχεδιασμού μιας αποτελεσματικής πολιτικής δεν περιορίζονται στο ύψος της κρατικής δαπάνης για την ανακούφιση των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, αλλά, κυρίως, στην έλλειψη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής επανένταξης, επανακατάρτισης και ενδυνάμωσής τους.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η μείωση της φτώχειας στον τόπο μας αποτελεί κυρίαρχο στόχο, και ουσιαστική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η φτώχεια δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα. Ξεριζώνεται με δουλειές. Πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι ο σχεδιασμός μιας πολιτικής που θα δημιουργεί νέες ευκαιρίες, καλύτερες και περισσότερες δουλειές για όλους. Στηρίζοντας, παράλληλα, με στοχευμένα μέτρα έμπρακτης βοήθειας αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Για την ουσιαστική στήριξη όσων έχουν πραγματικά έχουν ανάγκη, χρειάζεται η διεύρυνση της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε όλη τη χώρα. Το ΕΕΕ είναι ένα μέτρο σχεδιασμένο από την ΝΔ ως μοχλός όχι μόνο ανακούφισης αλλά και επένταξης των πολιτών στην αγορά εργασίας. Αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του 2014, η ενοποίηση όλων των επιμέρους επιδομάτων και η δημιουργία ενός μηχανισμού με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, ώστε η βοήθεια να φτάνει στους συμπολίτες μας με διαφάνεια και δικαιοσύνη, είναι αναγκαίες. Παράλληλα, έμφαση πρέπει να δοθεί σε αποτελεσματικές ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας μέσω της ενίσχυσης, ή της εκμάθησης νέων, δεξιοτήτων, και της παροχής εξατομικευμένων συμβουλών για την εύρεση εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η ενδυνάμωση της κυβερνητικής διασύνδεσης με τους δήμους, η οργάνωση ενεργών ομάδων παρακολούθησης του έργου και η αποτελεσματική

διασύνδεση των αρμόδιων υπουργείων.

Αυτό ακριβώς υποστηρίζεται και από τις ετήσιες μελέτες της ΔιαΝέοσις. Τα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη (που βρίσκονται δηλαδή σε συνθήκες ακραίας φτώχειας) σχετίζονται άμεσα και αρνητικά με το είδος της απασχόλησης των μελών τους. Μια οικογένεια στην οποία δεν απασχολείται κανένας γονιός είχε το 2015 90% πιθανότητα να πέσει κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας ενώ η αντίστοιχη πιθανότητα για μια οικογένεια πλήρους απασχόλησης ήταν 2%. Η εύρεση εργασίας για όλους τους πολίτες πρέπει να είναι συνεπώς το κυρίαρχο μέλημα της πολιτείας.

Η δημιουργία πολλών, καλοπληρωμένων και σταθερών νέων θέσεων εργασίας αποτελεί την αποτελεσματικότερη πολιτική για τη στήριξη των αδύναμων. Στόχος της ΝΔ είναι η μείωση της ανεργίας και εναρμόνησή της με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – γύρω στο 10%. Για αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει ένα λεπτομερές σχέδιο κινητροδότησης επενδύσεων το οποίο μέσω της αντιστροφής της υπέρμετρης φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών ευνοεί πραγματικά την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και εντέλει την κοινωνική ευημερία στο τόπο μας.

 

Γράφει η Δόμνα- Μαρία Μιχαηλίδου

Σύμβουλος Προέδρου ΝΔ για θέματα Μεταρρυθμίσεων