Οι προτάσεις του ΤΕΕ για το Πάρκο Πυρσινέλλα

ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

parko-pyrsinellaΣτη δημοσιότητα έδωσε, το Τεχνικό Επιμελητήριο – Τμήμα Ηπείρου την πρότασή του για την ανάπλαση του Πάρκου Πυρσινέλλα, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που κάνει ο Δήμος Ιωαννιτών.

Τιμώντας το ρόλο του, όπως λέει η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, ως θεσμοθετημένου Τεχνικού Συμβούλου της πολιτείας, το ΤΕΕ τονίζει ότι η πιστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει -εκ προοιμίου- το δημόσιο συμφέρον, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ομαλή εξέλιξη όλων των προαπαιτούμενων σταδίων μέχρι την έγκριση της διαχειριστικής μελέτης και την έναρξη της υλοποίησης του έργου ανάπλασης.

Μεταξύ άλλων η πρόταση του ΤΕΕ αναφέρει τα εξής:

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τις θεσμοθετημένες χρήσεις του χώρου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις των μελετών του χωρικού σχεδιασμού (υπερκείμενου και υποκείμενου) που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Αυτό επισημαίνεται ιδιαίτερα, γιατί ναι μεν σε όλες τις προτάσεις των υπόψη σχεδιασμών προβλέπεται η χρήση του, ως χώρου αναψυχής, πολιτισμού και άθλησης, η οποία διατηρείται με την υπό διαβούλευση πρόταση ανάπλασης, αλλά παράλληλα ο συγκεκριμένος χώρος είναι παρακείμενος του χώρου του Στρατοπέδου του Βελισσαρίου.

Με τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου υπάρχει η πρόβλεψη για ενοποίησή του με άλλους χώρους πρασίνου της πόλης. Προβλέπεται συγκεκριμένα η σύνδεσή του με το χώρο του Πάρκου Πυρσινέλλα, καθώς και με το πάρκο της Κιάφας, έως το Πάρκο του Κουραμπά, ενώ από την ανατολική πλευρά του, η σύνδεση αυτή μπορεί να φτάσει, μέσω της Οδού Βογιάννου μέχρι την παραλίμνια περιοχή. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί στην πρόταση ανάπλασης του Πάρκου Πυρσινέλλα η φυσική και λειτουργική σύνδεσή του με το Μητροπολιτικό Πάρκο. Παράλληλα, αυτό θα αποτελέσει πρόσθετο κίνητρο για το Δήμο Ιωαννιτών, ταυτόχρονα με την ανάπλαση του Πάρκου Πυρσινέλλα, να επιταχύνει τις διαδικασίες για την παραχώρηση του χώρου του Στρατοπέδου στην πόλη των Ιωαννίνων.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην πρόβλεψη που αφορά στις προσβάσεις του Πάρκου με εναλλακτικά μέσα, όπως ποδήλατα, ηλεκτρικά αμαξίδια μηδενικών ρύπων κλπ, γεγονός που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της ευρύτερης περιοχής.

Η ζωνοποίηση της έκτασης του Πάρκου σε τομείς, η οποία φαινομενικά διευκολύνει τον επί χάρτου σχεδιασμό, βασίζεται και οριοθετείται σύμφωνα με την έως τώρα πολύχρονη χρήση του.

Η δεύτερη ζώνη του Πάρκου, που αφορά σε πολιτιστικές χρήσεις, σηματοδοτείται από το υφιστάμενο κεντρικό κτίριο, που υπακούει στα βασικά στοιχεία της Γιαννιώτικης Αρχιτεκτονικής. Το κτίριο χρήζει επισκευών, όπως περιγράφονται στην πρόταση, ώστε να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση και να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Το κτίριο θα πρέπει να λειτουργήσει ως πυρήνας του χώρου Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων και η χρήση του να αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό, π.χ. ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων ποικίλης χρήσης, είτε εικαστικών, είτε μουσικών εκδηλώσεων, με στόχευση να εξασφαλίζει την άρτια λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων του Πάρκου Πυρσινέλλα, αλλά ταυτόχρονα και τη βιωσιμότητα της συντήρησης και διατήρησης του όλου εγχειρήματος. Επίσης, προτείνουμε τη δημιουργία και ενός εκθεσιακού χώρου τοπικών προϊόντων που θα συμβάλλει στην ανάδειξη τους και την προβολή τους. Όσον αφορά το χώρο της παιδικής χαράς, συμφωνούμε με τη χωροθέτησή της όπως αυτή προτείνεται. Επίσης, προτείνουμε ο χώρος, έμπροσθεν του κεντρικού κτιρίου, να χρησιμοποιηθεί ως υπαίθρια γλυπτοθήκη, η διαχείριση της οποίας θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με την Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δεύτερο κυρίαρχο στοιχείο αυτού του χώρου είναι η μεγάλη λίμνη, η οποία θα αποτελέσει έναν επιπλέον χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στην περιοχή αυτή προτείνουμε ήπιες διαμορφώσεις ακολουθώντας σχεδόν το ανάγλυφο του φυσικού εδάφους. Επίσης, στον παραπάνω χώρο θα μπορούσαν να χωροθετηθούν χρήσεις, όπως υπαίθριος κινηματογράφος, επιδαπέδια παιχνίδια, χώροι με τραπέζια και πάγκους για πικ-νικ, πισίνα κ.τ.λ.

Στην τρίτη ζώνη του Πάρκου που αφορά στον τομέα του Φυσικού Περιβάλλοντος, δεν μπορούν να συντελεστούν ιδιαίτερες κατασκευαστικές παρεμβάσεις. Στη ζώνη αυτή πρέπει να συντηρηθούν τα μονοπάτια, να διαμορφωθούν οι περιπατητικές διαδρομές και να υλοποιηθεί ο προβλεπόμενος ποδηλατόδρομος. Θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά αν ο χώρος της υφιστάμενης αποθήκης, ο οποίος προβλέπεται να εξυπηρετήσει λειτουργικά το προτεινόμενο Περιβαλλοντικό Πάρκο Εκπαίδευσης, επαρκεί και καλύπτει τις ανάγκες για το σκοπό αυτό. Μια χρήση, που θα προτείναμε εναλλακτικά για το κτίσμα, είναι η λειτουργία του ως στάβλος αλόγων, για πιθανή εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της θεραπευτικής ιππασίας.

Για την ολιστική αντιμετώπιση της ανάπλασης και ανάδειξης του Πάρκου Πυρσινέλλα, σκόπιμη θεωρούμε -μετά την ολοκλήρωση της διαχειριστικής μελέτης- τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού (έστω και με τη μορφή κατάθεσης ιδεών), η οποία θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της βέλτιστης πρότασης ανάπλασης για ένα τόσο σημαντικό έργο, με δεδομένο ότι η μεθοδολογία αυτή αποτελεί πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΗ.

Το σκεπτικό των προτεινόμενων παρεμβάσεων και εν συνεχεία ο σχεδιασμός πρέπει να λάβουν υπόψη τη βιωσιμότητα του συνόλου του έργου (λειτουργία, επισκεψιμότητα, συντήρηση, προοπτικές).

Η κάλυψη των αναγκών των δημοτών μέσα από τις μελλοντικές χρήσεις του Πάρκου πρέπει να αποτυπώνεται αναλυτικότερα στην πρόταση (θέσεις στάθμευσης, δημόσια WC, εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ, βρύσες κ.ο.κ.).

Σημαντική πρόβλεψη πρέπει να γίνει για τη διαχείριση όλου του υδάτινου δυναμικού του χώρου (λίμνες, κανάλια κλπ). Επίσης, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη του φωτισμού του Πάρκου, με την εξέταση της δυνατότητας τοποθέτησης στύλων και στοιχείων φωτισμού κατάλληλης ενεργειακής κλάσης, καθώς και χρήσης ΑΠΕ (π.χ. Φωτοβολταϊκών), ώστε να μην υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ο αναγκαίος φωτισμός στα επιμέρους τμήματα του χώρου του Πάρκου.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru