Tue05262020

Last update12:26:48 PM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

Τεράστιες επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη εκτροπή του Αώου

  • PDF

Νέα ερώτηση Μ. Κασσή στη βουλή

kasshs eklogikoΕνδιαφέρον για το θέμα του Αώου δείχνει για μία ακόμη φορά ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κασσής ο οποίος κατέθεσε νέα ερώτηση προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγ/τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με το σχεδιαζόμενο έργο της έκτροπης των νερών των πηγών του ποταμού Αώου και τις επιπτώσεις που θα έχει στην τοπική κοινωνία και το οικοσύστημα.

Στην Ερώτησή του ο κ. Κασσής σημειώνει μεταξύ άλλων πως το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για το φυσικό περιβάλλον του Νομού Ιωαννίνων και συνεχίζει: «το επιχείρημα για το έργο είναι ότι από τα νερά του Αώου, σύμφωνα με μετρήσεις, κάθε χρόνο καταλήγουν στην Αδριατική Θάλασσα περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων, υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 4%-6% των υδάτων που χάνονται κάθε χρόνο (δηλαδή περίπου 70 εκατ. κυβικά μέτρα νερού) θα χρησιμοποιούνται για ύδρευση και ηλεκτροπαραγωγή. Επίσης, η κατασκευάστρια εταιρία τονίζει πως δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις στην περιοχή.

Αυτό βέβαια είναι ψέμα. Υπάρχουν επιπτώσεις και μάλιστα σοβαρές και για το φυσικό περιβάλλον και για την τοπική κοινωνία

Επισημαίνω για μια ακόμα φορά την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας της Κόνιτσας και του Ζαγορίου ,οι οποίες με ψηφίσματα των Δημοτικών τους Συμβουλίων τάχθηκαν κατά του έργου. Ειδικά στην περιοχή της Κόνιτσας , κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα νερά του Αώου λιγοστεύουν και η περαιτέρω μείωση, αποτελεί πλήγμα για την οικονομία της περιοχής που δοκιμάζεται εξαιτίας της κρίσης.

Φο¬ρείς και περιβαλλοντικές οργανώ¬σεις (WWF Ελλάς, Καλλιστώ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Πίν¬δος Περιβαλλοντική και Αρκτούρος), επισημαίνουν ότι η κατασκευή του αγωγού για τη μεταφορά του νερού και η διάνοιξη του δρόμου προβλέπε¬ται να γίνει στη Β' Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου που, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς, ορίζεται ως ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών και απαγορεύονται τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Από τη μελέτη προκύ¬πτει ότι το 80% του νερού προέρχεται από τον πυρήνα του εθνικού πάρκου, ενώ καταστροφικές θα είναι οι επι¬πτώσεις που θα επιφέρει στο οικο¬σύστημα η κατασκευή αγωγών για τη μεταφορά του νερού κατά μήκος 50 χιλιομέτρων!

Στο Εθνικό Πάρκο της Βό¬ρειας Πίνδου περιλαμβάνονται 11 περιοχές που ανήκουν στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Προστα¬τευόμενων Περιοχών: «Φύση 2000» (Natura 2000). Από αυτές οι έξι ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Εθνικό Πάρκο, ενώ οι υπόλοιπες πέντε κατά ένα μέρος τους. Επίσης στο Εθνικό Πάρκο πε¬ριλαμβάνεται μια περιοχή που είναι χαρακτη¬ρισμένη ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Στο Εθνικό Πάρκο απαντώνται 1.800 είδη χλωρίδας, περί τα 60 είδη θηλαστικών, 166 είδη πουλιών, 30 είδη ερπετών και 17 είδη ψαριών.

Η ΒάλιαΚάλντα, το απόλυτα παρ¬θένο οικοσύστημα της χώ¬ρας, είναι αδύνατον να πειραχτεί και προτείνω το ΥΠΕΚΑ και η ΔΕΗ Ανανεώ¬σιμες, να πάρουν πίσω το «πράσινο φως» για την έναρξη κατασκευής του αναχρονιστικού και απορριφθέντος, το 2009, έργου της μεταφοράς 70 εκατ. κυβι¬κών μέτρων νερού τον χρόνο από το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου για τον εμπλουτισμό της λίμνης Παμβώ¬τιδας.

Ίσως για μερικούς, προέχει η εξυπηρέτη¬ση τοπικών μικροκομματικών συμ¬φερόντων και θεμάτων «γοήτρου» αφού, αν και το σχέδιο είχε απορριφθεί από το ΥΠΕΚΑ, το Νο¬έμβριο του 2009, τα σχέδια για την κατασκευή του επανήλθαν από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών».

Ο βουλευτής ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς

-Είναι ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου έργου συμβατός με την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ);

-Λαμβάνεται υπόψη η καθολική αντίθεση κοινωνίας και φορέων ;

-Προβλέπεται να γίνει κατασκευή νέου ταμιευτήρα στο Γρεβενίτι;