Tue06252019

Last update06:15:34 AM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

Δημ. Αρχή Ιωαννίνων: Ποιος θα πληρώσει το παραγραφόμενο χρέος;

  • PDF

Ο ισολογισμός και ο απολογισμός του Δήμου για το 2011 εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ παράλληλα περιγράφηκε τόσο από τον δήμαρχο Φίλιππα Φίλιο όσο και από τον αντιδήμαρχο Νίκο Μάντη η σημερινή οικονομική κατάσταση, η οποία, εξαιτίας των συνεχών περικοπών πόρων, είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Δε θα προχωρήσω σε μια πλήρη ανάλυση των αδύναμων εκείνων σημείων που ορθά ανέδειξαν οι ορκωτοί λογιστές με την έκθεση ελέγχου, αλλά θα σταθώ σε δύο μόνο θέματα που επηρεάζουν τη ρευστότητα και τα ταμειακά του Δήμου, θέματα για τα οποία υπεύθυνη είναι απολύτως η Δημ. Αρχή, η οποία αν δεν αλλάξει πολιτική πολύ πιθανόν θα οδηγήσει το δήμο σε καθυστερήσεις πληρωμών και σε ελεγχόμενη χρεοκοπία.

Πρώτον θέμα: Καταλογισμός παραγραφόμενων χρεών.

Από την ανάλυση του λογαριασμού ¨Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών¨ προκύπτει ότι στις απαιτήσεις του Δήμου περιλαμβάνονται υπόλοιπα συνολικού ύψους 14.685.744,79 € που παραμένουν ανείσπραχτα για διάστημα μεγαλύτερο του έτους και από τα οποία το ποσό των 3.652.651,63 € ευρώ αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη χρήσεως 2006 και παλαιοτέρων ετών , το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υπέπεσε σε παραγραφή, εφόσον πρόκειται για οφειλές από φόρους, τέλη , δικαιώματα, εισφορές εκτός και αν έχουν ληφθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης , οπότε ανεστάλη η παραγραφή , πράγμα για το οποίο πολύ αμφιβάλλω. Η απώλεια αυτή των δημοτικών εσόδων που μειώνει τα ταμειακά διαθέσιμα δημιουργεί ευθύνες τόσο πολιτικές και διοικητικές όσο και ποινικές σ΄ αυτούς που είναι αρμόδιοι για την έγκαιρη είσπραξης των χρεών.

Το πρόβλημα λογιστικά καλύπτεται στον ισολογισμό με ισόποση μείωση του κεφαλαίου δηλαδή με μείωση της δημοτικής περιουσίας. Το ουσιαστικό όμως είναι ότι τα χρήματα λείπουν από το ταμείο και θα κληθούν να τα πληρώσουν οι συνεπείς δημότες με τη δημοτική αρχή να μετατοπίζει τις ευθύνες της δικής της αποτυχημένης δημοσιονομικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην πολιτεία και στην αντιπολίτευση.

Δεύτερο θέμα: Χαρακτηρισμός ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σε επισφαλείς ή σε ανεπίδεκτες είσπραξης.

Από την ανάλυση του λογαριασμού ¨ Επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες.¨ προκύπτει ότι το υπόλοιπο των επισφαλών απαιτήσεων, που απεικονίζεται στον Ισολογισμό, κατά την 31.12.2011 ανερχόταν σε 4.939.425,32 €.

Δε θα αναφερθούμε στον τρόπο απόσβεσης των επισφαλών απαιτήσεων που κι αυτές τελικά καταλήγουν σε μείωση του κεφαλαίου, αλλά στο ποιο είναι το αρμόδιο όργανο του δήμου που χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις ως επισφαλείς ή ως ανεπίδεκτες είσπραξης, πέραν του χαρακτηρισμού που γίνεται ανάλογα με το χρόνο ληκτότητάς τους.

Η προσωπική μου άποψη αλλά και η εμπειρία μου πάνω σε θέματα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών με οδηγεί στη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει στο Δήμο σωστός λογιστικός εξορθολογισμός των βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών, αλλά διατηρείται η υπάρχουσα μίζερη δημοσιονομική λογική, κατά την οποία όλες οι βεβαιωμένες απαιτήσεις αντικατοπτρίζονται με το ίδιο λογιστικό και πολιτικό υπόβαθρο.

Χρειάζεται λοιπόν διαχωρισμός από συγκροτημένο όργανο των απαιτήσεων του Δήμου με βάση τη φερεγγυότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλετών σε άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις, σε δυνητικά εισπράξιμες, σε επισφαλείς εισπράξιμες και σε ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις.

Και ενώ υπάρχει τόσο μεγάλο εύρος οφειλών όσο και νομικό οπλοστάσιο αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, οι πράξεις κατάσχεσης και πλειστηριασμού βρίσκονται σε ρόλο παθητικό, με το δήμαρχο να μην ενεργοποιεί καμία διαδικασία είσπραξης, ακολουθώντας την πρακτική του προκατόχου του.

Να μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι ο γράφων ως δήμαρχος το 2004 είχε θυσιάσει την εκλογιμότητά του προβαίνοντας στη διακοπή της παροχής νερού , κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό, σε όσους όφειλαν πέραν του ενός έτους μεγάλα ποσά, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης , ίσης μεταχείρισης και κυρίως για την λειτουργία του Δήμου.

Λόγω , λοιπόν, της σοβαρότητας του θέματος και προκειμένου να μειώσει τα δημοτικά τέλη η δημ.αρχή και να απαλλαγεί ο δήμαρχος από την υποκριτική του αγωνία για τα αβάσταχτα βάρη που σηκώνουν οι συνεπείς και πτωχοί δημότες προτείνουμε τα ακόλουθα:

Πρώτα - πρώτα, την άμεση συγκρότηση δημοτικής επιτροπής, η οποία θα ασχοληθεί με το διαχωρισμό των απαιτήσεων του Δήμου σε άμεσα εισπράξιμες , σε δυνητικά εισπράξιμες , σε επισφαλείς εισπράξιμες και σε ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις και παράλληλα τη δημιουργία άμεσα ισχυρής δημοτικής νομικής υπηρεσίας ( είτε με πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, είτε με αναδιάρθρωση των υφιστάμενων υπηρεσιών, είτε με εξωτερικούς συνεργάτες, είτε με ενεργό συμμετοχή του συμπαραστάτη του δημότη κλπ), προκειμένου σε στενή συνεργασία με τους εισπρακτικούς μηχανισμούς να εκκαθαρίσουν άμεσα το θολό τοπίο των βεβαιωμένων και ανείσπρακτων ληξιπρόθεσμων οφειλών και έπειτα να διαβεβαιώσει ότι, αν δεν εξοφλήσουν τα χρέη, θα δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες του Δήμου κατ' ανάλογη εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών καθώς και τη λίστα με τα παραγραφόμενα επιμέρους ποσά, ώστε, προκειμένου να αποφύγουν το διασυρμό, να σπεύσουν ίσως κάποιοι να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Σημείωση: Ίσως εξαιτίας του επικείμενου εορτασμού των εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης μας ο κ. Δήμαρχος να μη βρίσκει χρόνο για την ενασχόλησή του με τόσο σοβαρά ζητήματα.

Σχετικά άρθρα