Mon08192019

Last update11:40:50 AM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

Προτάσεις για το νέο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ

  • PDF

Από τη ΝΟΕΣ Ιωαννίνων

e8niko-symnboulio-pasokΠροτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού με βάση το οποίο λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ καταθέτουν στο 9ο συντακτικό συνέδριο τα μέλη της θεματικής επιτροπής πολιτικής φυσιογνωμίας και καταστατικού της ΝΟΕΣ Ιωαννίνων, Θ. Καρακίτσος, Δ. Παπαγεωργίου και Ε. Πατεράκης.

Αναλυτικά οι προτάσεις τους έχουν ως εξής:

Το ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε και έτυχε μεγάλης πολιτικής απήχησης και αποδοχής , ως φορέας λαϊκής κυριαρχίας και εκπροσώπησης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων . Στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ υπήρξε αυθόρμητη ενεργός συμμετοχή πολιτών με δημοκρατικά ιδεώδη, σοσιαλδημοκρατικούς προσανατολισμούς και κοινωνικές ευαισθησίες, πολιτών που επεδίωκαν και οραματίζονταν την εγκαθίδρυση και στην Ελλάδα ενός κοινωνικού κράτους, με δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες, ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου, στο οποίο ο παραγόμενος πλούτος θα χρησιμοποιούνταν για την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Όμως , παρά τις σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις που επιτεύχθηκαν με την πολιτική παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στις δεκαετίες του 1980 και 1990, τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις ευρύτερες εξελίξεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την περίοδο του 2000- 2010, εξελίξεις οι οποίες αναπότρεπτα επηρέασαν τη χώρα καταλυτικά.

Σε διεθνές επίπεδο, ήδη από τη δεκαετία του 1980 η Σοσιαλδημοκρατία άρχισε να μετατοπίζεται στην προάσπιση του κοινωνικού και του κράτους πρόνοιας και με την παραδοχή ότι η κρατική επιχειρηματικότητα, ούτε αποτελεσματική αποβαίνει ούτε βιώσιμη είναι, αντίθετα γεννά ελλείμματα, διαφθορά, και γραφειοκρατία. Η διαμάχη μεταξύ των κοινωνιστών σοσιαλδημοκρατών και φιλελεύθερων ή νεοφιλελεύθερων μετά και την κατάρρευση του μοντέλου οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας των χωρών του υπαρκτού κομμουνισμού μετατοπίστηκε στο δίλλημα : Εποπτεία, ρύθμιση και έλεγχος της αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας ή απελευθέρωση της αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας, κατάργηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του ελέγχου, της εποπτείας της αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας.

Παρά τις διακηρύξεις του συνεδρίου μετά το 2004, και τις προσπάθειας «αποκρατικοποιήσης» του ΠΑΣΟΚ, φαινόταν να μιλά με δύο γλώσσες κυρίως στη βάση του. Εξακολουθούσαν ευρείες ομάδες μελών του ΠΑΣΟΚ να θεωρούν αυτονόητο ότι το ΠΑΣΟΚ ως σοσιαλδημοκρατικό κίνημα όχι μόνο προασπίζεται το κοινωνικό κράτος και τις κοινωνικές δομές πρόνοιας, αλλά και τη διοίκηση και τον έλεγχο κρατικών επιχειρήσεων, που αφορούν είτε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, είτε οικονομικές δραστηριότητες της ελεύθερης οικονομίας διοικούμενες από κομματικά στελέχη του. Στον αντίποδα, άλλες ομάδες μελών μέσα στο ΠΑΣΟΚ, θεωρούσαν επίσης αυτονόητο ότι η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να προσανατολίζεται στις διεθνείς εξελίξεις, όμως με ασαφή και αόριστα κριτήρια και χωρίς να μπορούν να θέσουν στη βάση του ΠΑΣΟΚ ένα σύγχρονο ιδεολογικό πρόταγμα.

Αντίθετα από την αναγκαιότητα συλλογικών πολιτικών , το ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε περισσότερο ατομικές πολιτικές προτάσεις και πολιτικές πρακτικές προερχόμενες από διακεκριμένα στελέχη του, διότι ξεκάθαρα πολιτικά προτάγματα και αποσαφηνισμένοι πολιτικοί στόχοι δεν υπήρχαν, ενώ ταυτόχρονα εξέθρεψε και τον «παραγοντισμό». Ως παραγοντισμό εμείς αντιλαμβανόμαστε την εκπροσώπηση του πολιτικού χώρου μονίμως από συγκεκριμένα ανακυκλούμενα πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, που αντιλαμβάνονταν το ΠΑΣΟΚ ως μέσο διαρκούς, αέναης, άσκησης εξουσίας από τους ίδιους, και που διατηρούσαν – οι ίδιοι - άρρηκτους δεσμούς με το κράτος και το κόμμα συγχρόνως. Η πελατειακή σχέση εξυπηρέτησης υποψήφιων ψηφοφόρων, είτε αυτοί ήταν μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες, είτε ήταν απλοί πολίτες και ομάδες εργαζομένων σε κρατικές κυρίως δημόσιες επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισμούς, από τους «παράγοντες» του πολιτικού χώρου του ΠΑΣΟΚ, διέλυσε κάθε ιδεολογική ζύμωση και απέτρεψε τον εκσυγχρονισμό και την στελεχιακή και ιδεολογική ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ.

Θεωρούμε ότι το 2009 το ΠΑΣΟΚ ήταν ουσιαστικά ανέτοιμο να διαχειριστεί την άσκηση κυβερνητικής πολιτικής εν μέσω δημοσιονομικής κατάρρευσης. Η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ, να ξεκαθαρίσει τα προτάγματα των καιρών και της συγκυρίας στην ανυποψίαστη κομματική και κοινωνική βάση του, η εντύπωση στη συνέχεια ότι ένα τμήμα του ΠΑΣΟΚ στην βάση του αντιμάχονταν το μνημόνιο και ένα τμήμα του το θεωρούσε αναγκαίο κακό, μοιραία επέφεραν το μαρασμό του και τη συρρίκνωση της εκλογικής του επιρροής. Η φθορά της συνδυαστικής κρίσης χρέους, δανεισμού, των ελλειμμάτων και της ύφεσης και η απειλή ολοκληρωτικής δημοσιονομικής κατάρρευσης, εξανάγκασαν την ελληνική Πολιτεία, να λάβει υπό πίεση σκληρά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής,. Αυτό οδήγησε σε μέτρα συρρίκνωσης του εισοδήματος, και πτώσης του επιπέδου διαβίωσης, με περαιτέρω κοινωνικούς κινδύνους, και είναι βέβαιο ότι αποτέλεσε αυτόνομα αυξητικό και μέγιστο καταλύτη για τη συρρίκνωση της εκλογικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ, σε συνάρτηση πάντα με τις παθογένειές του.

Ωστόσο αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη σήμερα το ΠΑΣΟΚ να επανακαθορίσει τη λειτουργία του ως ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού προοδευτικού σοσιαλδημοκρατικού και θεσμικού κόμματος. Το αντίθετο μάλιστα, αφού είναι κοινός τόπος ότι η αδυναμία συγκρότησης ενός τέτοιου κόμματος, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες αιτίες εκείνων των εφαρμοσμένων πολιτικών και κυβερνητικών επιλογών του ΠΑΣΟΚ που υστέρησαν ή απέτυχαν..Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην πρόκληση της ανασυγκρότησης και της ύπαρξης ενός σοβαρού , σύγχρονου, θεσμικού και συλλογικού διανοούμενου , δηλαδή ενός κόμματος παραγωγής προοδευτικής πολιτικής για τον άνθρωπο δεν μπορεί παρα να είναι θεσμική και καταστατική.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό του ΠΑΣΟΚ που συνδέονται με τους προβληματισμούς που τέθηκαν παραπάνω είναι οι εξής:

1) Προτείνεται η θέσπιση θητειών στα αξιώματα ( 12 ή 16 έτη) και στις θέσεις πολιτικής εκπροσώπησης του ΠΑΣΟΚ ( Βουλευτές, Δήμαρχοι κλπ). Ζήτημα προσβολής της συνταγματικής τάξης δεν μπορεί να τίθεται σοβαρά αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή και το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, καθώς η θέσπιση θητειών διασφαλίζει το δικαίωμα εκπροσώπησης του πολιτικού χώρου για εύλογο χρόνο δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις στελεχιακής ανανέωσης με ομαλό τρόπο, προϋποθέσεις περιορισμού φαινομένων διαφθοράς και «παραγοντισμού», που γενούν η ανάγκη για διαιώνιση της άσκησης εξουσίας από τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή κατοχυρώνει και κατ ουσία προστατεύει την λειτουργία και συνέχεια του πολιτικού χώρου .

2) Με σκοπό την άμεση δημοκρατική σύνδεση των εκπροσώπων και των εκπροσωπούμενων του πολιτικού μας χώρου, οι πολιτικοί εκπρόσωποι (Βουλευτές- Δήμαρχοι κλπ) προτείνεται να επιλέγονται αποκλειστικά με προτάσεις και ψηφοφορία με καθολικό τρόπο από τα ενεργά μέλη του ΠΑΣΟΚ ανά περιφέρεια σε μέγιστο αριθμό. Η τελική επιλογή των τελικών υποψηφίων να υπόκειται στον Πρόεδρο και το πολιτικό συμβούλιο , οι οποίοι όμως θα έχουν δικαίωμα να επιλέγουν μόνο από αυτούς που προτάθηκαν ( να μην υπάρχει δικαίωμα αυτοπρότασης ) από την βάση, χωρίς να επιτρέπεται, να προστίθενται από κανένα υποψήφιοι προερχόμενοι είτε από κομματικά κονκλάβια (επιτροπές και υποεπιτροπές) είτε από λογικές διευθετήσεων ή από τον ίδιο τον Πρόεδρο .

3) Να αποσαφηνίσει το ΠΑΣΟΚ στον καταστατικό σκοπό του ότι , στόχος ενός σοσιαλδημοκρατικού κόμματός είναι να ενισχύει και να βελτιώνει τις δομές του κοινωνικού κράτους ,του κράτους πρόνοιας και αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας των πολιτών . Να καταφεύγει ο πολίτης στο άρτια οργανωμένο δημόσιο νοσοκομείο χωρίς "φακελλάκι", να φοιτά στο δημόσιο σχολείο με άρτια υποδομή, χωρίς να χρειάζεται να αναπτύσσει και να πληρώνει έξω από το σχολείο πλήθος δραστηριοτήτων, να φοιτά σε αναβαθμισμένο ποιοτικό πανεπιστήμιο, που δεν είναι ευάλωτο στην ευνοιοκρατία, στον πατερναλισμό στην οικογενειοκρατία, την υπεροψία . Να καταφεύγει στη δικαιοσύνη με εμπιστοσύνη και βεβαιότητα απονομής του δικαίου, να εξυπηρετείται σε εύλογο χρόνο, να απολαμβάνει της ασφάλειας και των υπηρεσιών του κράτους και των δομών πρόνοιας. Η Πολιτεία να δημιουργεί και να προστατεύει προνοιακές δομές βρεφικής ηλικίας, τρίτης ηλικίας και κοινωνικών ομάδων που χρειάζονται στήριξη και αλληλεγγύη, να ελέγχει και να εποπτεύει ρυθμιστικά την ελεύθερη ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, να εξασφαλίζει με τη λειτουργία της την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού σε όφελος των καταναλωτών.

4) Προτείνεται η καταστατική θεσμοθέτηση ανά τακτά διαστήματα κοινών συνεδριάσεων του Πολιτικού Συμβουλίου η των υπευθύνων τομέων με τους Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών ανα περιφέρεια ώστε να υπάρχει πολιτικός προγραμματισμός απολογισμός και έλεγχος, άμεση αμφίδρομη επικοινωνία με τη μεταφορά ιδεών-προτάσεων-παρατηρήσεων των μελών προς το Πολιτικό Συμβούλιο και την ενημέρωση των μελών για τις πολιτικές δράσεις και πρωτοβουλίες που λαμβάνει το Κίνημα, με τελικό σκοπό την εφαρμοσμένη πολιτική δράση , την υλοποίηση των αποφάσεων και των προτεινομένων πολιτικών και τον περιορισμό του κίνδυνου αυτονόμησης της ηγεσίας από την οργανωμένη βάση .

5) Προτείνεται τέλος για όλες οι εσωκομματικές ψηφοφορίες εκλογής οργάνων ή επιλογής – ανάδειξης εκπροσώπων να διεξάγονται με κλειστό μητρώο μελών , δηλαδή με συγκεκριμένο κάθε φορά εκλογικό σώμα καθορισμένο πριν την ψηφοφορία χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να εγγράφονται την ημέρα εκλογής νέοι εκλογείς .

Με τις προτάσεις μας αυτές θεωρούμε οτι συμβάλλουμε ουσιαστικά στον πολιτικό διάλογο του συνεδρίου.

Πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει ο υπερασπιστής του κοινωνικού κράτους, που βάλλεται από την κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Ταυτόχρονα όμως θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα πρέπει να λησμονά ότι , για να υπερασπιστεί την κατάκτηση του κοινωνικού κράτους, θα πρέπει να στοχεύει στην παραγωγή πλούτου στην εθνική οικονομία μέσω της ελεύθερης οικονομίας και της προσαρμογής σε αυτήν σε διεθνές επίπεδο. Το ΠΑΣΟΚ μακριά από τις ανάγκες και τον εντυπωσιασμό της καθημερινότητας των ΜΜΕ, και της διαχείρισης της τρέχουσας επικαιρότητας, οφείλει να αναδιαταχθεί. Στην κοινωνία οι πολιτικοί και κοινωνικοί χώροι δημιουργούν τους πολιτικούς οργανισμούς και όχι το αντίστροφο. Ο πολιτικός και κοινωνικός χώρος υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επαναδιαπραγματευθεί τη σύνδεση του με αυτόν.

Σχετικά άρθρα