Wed07242019

Last update01:29:10 PM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

Ή π ε ι ρ ο ς και ό ν ε ι ρ α

  • PDF

Ήπειρος. Δεξαμενή εμπνεύσεων. Κι όμως, ο επικίνδυνος ατομισμός, η αδιαφορία, η λανθασμένη εκτίμηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τόπου και ιδιαίτερα η κ α ι ρ ο σ κ ο π ι κ ή μανία της Αθήνας επιτρέψανε σε χέρια ξένα προς την Ηπειρο να σχεδιάσουν την μοίρα μας. Κανένας δεν θα πρέπει να αισθάνεται ανεύθυνος. Οι καιροί αλλάξανε. Οι ταχύτατες κοινωνικές ανακατατάξεις σε παγκόσμιο είπεδο, η κυριαρχία του μονεταριστικού γίγαντα έναντι της πολιτικής και το πλήθος των τραγικών εμπειριών από τις αθηναϊκές επεμβάσεις στον ηπειρωτικό χώρο επιβάλλουν σήμερα την ταχύτατη προσαρμογή της περιφερειακής Ηπείρου στους νέους ρυθμούς, την αλλαγή των ισχυόντων βαθμίδων επικοινωνίας μεταξύ Αθηνών και Ηπείρου και την ανάδειξη της περιφέρειας Ηπείρου σε βασικό κέντρο αποφάσεων για θέματα που αφορούν την ηπειρωτική περιφέρεια.

Η προσπάθεια μοντερνοποίησης του τόπου από τους Ηπειρώτες, δεν επιβάλλει μόνο την αναθεώρηση της μέχρι σήμερα παθητικής αποδοχής και εφαρμογής των μηνυμάτων του αθηναϊκού κέντρου αλλά και την απαίτηση μετατροπής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε υφαιστειακό κρατήρα αναγέννησης της Ηπείρου. Το όραμα της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να περιορίζεται στην εξάρτηση της οικονομίας της από τους ελλειμματικούς σε ιδέες και βιωματική τοπογνωσία σχεδιασμούς της βραδυκίνητης αθηναϊκής γραφειοκρατίας. Ο πυρήνας της διοικητικής, κοινωνικής και οικονομικής δομής της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της Ηπείρου, πρέπει να γίνει βίωμα της περιφέρειας

Για να αλλαχθούν όμως τα κακώς κείμενα σήμερα χρειάζεται πάνω απ όλα οραματική διάθεση. Η κινητοποίηση σοβαρών αποθεμάτων θέλησης, ο λεπτομερής σχεδιασμός και ιδιαίτερα η αναγκαία α ν α β ά θ μ ι σ η της περιφερικής αρχής σε κατευθυντήριο αναπτυξιακό κέντρο. Το ύψος και το είδος των υποδομικών επενδύσεων πρέπει να αποφασίζεται και να κατευθύνεται από την υπεύθυνη αυτοδιοικητική πολιτική θέση. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει πυξίδα της αναπτυξιακής πορείας του τόπου και μοχλός κινητοποίησης των ιδιωτικών κεφαλαίων. Στον Ηπειρωτικό χώρο είναι αναγκαίο για την περιφερειακή αρχή να ξεφύγει από την χρονοβόρα ενασχολησή της με τα καθημερινά προβλήματα που φθείρουν και να αφιερώσει βασικό μέρος της δυναμικής της στην δημιουργία της μελλοντικής προοπτικής του τόπου, στην ανανέωση και διεύρυνση του οικονομικού μηχανισμού και στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Κάτι παρόμοιο με το μοντέλο των τροφικών κύκλων στην φύση, είναι η δημιουργία ενός αυτοτροφικού μηχανισμού για την οικονομία της Ηπείρου.

Η δυνατότητα δημιουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού υπάρχει!

Προϋπόθεση στα πλαίσια του εξειδευμένου ρόλου της περιφερειακής αρχής, είναι η δημιουργία ενός επιτελικού κέντρου σχεδιασμού που να εναρμονίζει τις επιστημονικές και φυσικές δυνατότητες της Ηπείρου με την ανάγκη του ανθρώπου για αναβάθμιση της ζωής του. Η μέχρι σήμερα εμπειρία στον τόπο μας αναφέρεται σε μονοδρομικές κατασκευές χωρίς αναπτυξιακό σχεδιασμό, χωρίς αφύπνιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της περιφέρειας, χωρίς την δημιουργία ικανοποιητικών θέσεων εργασίας.

Η πληθώρα των μεμονωμένων προτάσεων που πληρούν ενδεχόμενες τοπικές ή κλαδικές ανάγκες μικρής διάρκειας, δεν αγγίζουν την ουσία του προβλήματος και το αποτέλεσμα τους όπως έδειξε η εμπειρία δεν είναι ανάλογο των κεφαλαίων που επενδύονται. Π.χ αλιευτικός, συνεδριακός, πολιτιστικός τουρισμός είναι προτάσεις χρονικά περιορισμένες από τον κίνδυνο του κορεσμού. Δεν αποτελούν σύστημα.

Ο τόπος χρειάζεται τουριστική δομή, τουριστικό ιστό που να συνδέει τις επί μέρους αναπτυξιακές δυνατότητες της Ηπείρου με τον κεντρικό στόχο και να αιτιολογεί την σύνδεση τών πόρων με την αποδοτικότητα. Η δε συχνά αναφερόμενη «εξωστρέφεια» σαν η πανάκεια αντιμετώπισης κρίσεων δεν πρέπει να θεωρείται σαν ενέργεια που πρέπει να εξαρτάται από τις διαθέσεις και τα συμφέροντα εξωτερικών παραγόνταν, αλλά σαν την δύναμη εκείνη που πηγάζει από την «εσωστρέφεια», από τον πυρήνα ενός ολοκληρωμένου ηπειρωτικού μοντέλου που είναι σε θέση να στηρίζει την ανταγωνιστική διείσδυση της τοπικής οικονομίας..

Μια τέτοια οικονομία πρέπει να γεννηθεί στην ΄Ηπειρο. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος με τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία συνειδητοποίησε την ανάγκη του ανθρώπου για ανοσία, στέργιωσε την θέληση του για υγεία και δυνάμωσε τις τάσεις απομάκρυνσης του από τις αρρώστιες. Το τεράστιο ενεργειακό πεδίο της ηπειρωτικής γεωμορφολογίας με την πλούσια προσφορά του συνηγορεί για τον συνδιασμό Ανάπτυξης και Φύσης.

Σχετικά άρθρα