Tue06252019

Last update12:40:30 PM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

Άγνωστη η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στα Γιάννινα

  • PDF

Προτάσεις για εγκατάσταση σταθμών μετρήσεων από το τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

parko limnhΣτη δημιουργία μιας ιστοσελίδας αλλά και διαφημιστικών φυλλαδίων έχει προχωρήσει το τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σκοπό να ενημερώσει για τη σημασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Όπως τονίζεται ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη και κόσμο υπάρχουν συχνά εκτεταμένα δίκτυα αεροβιολογικών καταγραφών, στη χώρα μας και κατ' επέκταση στην πόλη μας, οι καταγραφές αλλεργιογόνων φυσικών παραγόντων στην ατμόσφαιρα συνήθως γίνονται από μεμονωμένες ομάδες, αποσπασματικά και χωρίς χρονική συνέχεια.

Με τον όρο αεροβιολογικές καταγραφές πρακτικά εννοούμε μετρήσεις που μας πληροφορούν για την ποσότητα των μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα μίας περιοχής και σε δεδομένη στιγμή. Τα εν λόγω σωματίδια πάνω από κάποιες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις συνήθως δημιουργούν πρόβλημα στην ανθρώπινη υγεία και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής.

Είναι γνωστό ότι σε πολλές χώρες, μαζί με το καθημερινό δελτίο πρόγνωσης του καιρού, δίνεται και δελτίο κυκλοφορίας γυρεοκόκκων μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του διαδικτύου κ.ά. Η πληροφορία αυτή, που προϋποθέτει υλικοτεχνικές υποδομές και αυξημένη τεχνογνωσία, διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των αλλεργικών ασθενών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σε όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν μεγάλα και οργανωμένα δίκτυα καταγραφής της κυκλοφορίας των αλλεργιογόνων παραγόντων. Την τελευταία 5ετία, μόνο στις μεγάλες Μεσογειακές χώρες υπάρχουν 181 τέτοιοι ενεργοί σταθμοί (77 στη Γαλλία, 42 στην Ισπανία, 62 στην Ιταλία). Ακόμη και σε χώρες που ανήκουν στα νεότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σε αυτήν ή ανήκουν στις οικονομικά ασθενέστερες χώρες, υπάρχουν αεροβιολογικοί σταθμοί που διοχετεύουν πληροφορία στο ευρύ κοινό και στους αρμόδιους φορείς. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον για πληροφόρηση αλλά και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει η ορθή εκτίμηση και παρακολούθηση της κατάστασης της ποιότητας της ατμόσφαιρας ως προς αυτούς τους φυσικούς βλαπτικούς παράγοντες σε αντίθεση φυσικά με ότι γίνεται στη χώρα μας όπου μόνο στη Θεσσαλονίκη υπάρχει συνέχεια στη συλλογή αεροβιολογικών δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει αξιόπιστες αναλύσεις για ανάδειξη τάσεων και προτύπων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Η σημασία της ύπαρξης δικτύου αεροβιολογικών σταθμών έχει τονιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 30/06/2006 (European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2008), το οποίο και θεωρεί τη μελέτη των αναπνευστικών αλλεργιών και των παραγόντων που τις προκαλούν, καθώς και την αντιμετώπισή τους, προτεραιότητές του στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Προτεινόμενες δράσεις

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα spores.gr που έχει δημιουργηθεί από το ΒΕΤ με υπεύθυνους τους κ. Αθανάσιος Δάμιαλη και John M. Halley, μια σειρά από δράσεις σε επιστημονικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών, είναι απαραίτητες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αντιμετώπισης των συνεπειών των αεροαλλεργιογόνων στην Ελλάδα

Αυτές είναι:

-Η ίδρυση αεροβιολογικών σταθμών καταγραφής φυσικών αεροαλλεργιογόνων στην Ελλάδα

-Συλλογή δεδομένων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας αλλεργιογόνων παραγόντων (γύρη φυτών, σπόρια μυκήτων) σε εβδομαδιαία βάση

-Μικροσκοπική ταυτοποίηση αεροαλλεργιογόνων και εκτίμηση της αφθονίας τους

-Διερεύνηση και πρόβλεψη ημερήσιων, εποχικών και μακροχρόνιων προτύπων αφθονίας και κυκλοφορίας αεροαλλεργιογόνων

Σχετικά άρθρα