Βαθαίνει το ρήγμα με φόντο τη ΔΕΥΑΙ

ΚΑΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η ΚΟΝΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ – ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

dhmarxeio-3Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ανάρτησε στο «Διαύγεια», την απόφαση με την οποία ακυρώνει για παράβαση νόμου, την 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 461/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη συγκρότηση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων»!

Στην απόφαση αυτή του περασμένου Ιανουαρίου που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» πέντε μήνες μετά... στήριξε η δημοτική αρχή την προσπάθεια να προχωρήσει σε μια συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΑΥΙ με 47 αποφάσεις τη Δευτέρα.

Έρχεται λοιπόν τώρα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από ερώτημα της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή» και ακυρώνει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ακυρώνει ως εκ τούτου, και την προχθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ.

Όπως καταλήγει η απόφαση της Αποκεντρωμένης:

«Ακυρώνουμε την 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 461/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη συγκρότηση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων», για παράβαση νόμου, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Αναπέμπουμε την υπόθεση στη Διοίκηση (ΔΕΥΑ Ιωαννίνων) για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες, ειδικότερα για την ανάκληση των αποφάσεων που τυχόν έχει λάβει και πάσχουν λόγω μη νόμιμης σύνθεσης του συλλογικού οργάνου και τη λήψη νέων με τη νόμιμη σύνθεση, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας».

Κατά της ως άνω απόφασης, χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152

του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06), από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.


H απάντηση του Δήμου

Όπως ήταν φυσικό η Δημοτική Αρχή απάντησε, με αιχμές για παρακωλυτική στάση της «Νέας Εποχής», τονίζοντας ότι και η ίδια θα κινηθεί νομικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Στο σημείο να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 461/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη συγκρότηση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων», κάτι που επηρεάζει άμεσα και τις τελευταίες αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΙ, έφτασε η μανία της παράταξης του νεοεκλεγέντος Δημάρχου «Γιάννενα Νέα Εποχή» κατά της Δημοτικής Αρχής και της Διοίκησης της συγκεκριμένης Επιχείρησης.

Σε πολιτικό επίπεδο, παρά τις επανειλημμένες δημόσιες εκκλήσεις μας, μας εκπλήσσει τόσο η εμμονή όσο και η άρνηση της συγκεκριμένης παράταξης να αναφέρει ποιο από τα θέματα που συζητήθηκαν στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΙ θεωρεί ότι δεν είναι στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της, ή τη δεσμεύει πολιτικά στην άσκηση των καθηκόντων της από 1ης Σεπτεμβρίου.

Ακόμα περιμένουμε απάντηση.

Απευθυνόμενοι στους γιαννιώτες πολίτες τους καλούμε να αξιολογήσουν και οι ίδιοι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του τελευταίου Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της και να βγάλουν και οι ίδιοι τα συμπεράσματά τους.

Έτσι, θα μπορέσουν να διαπιστώσουν κι οι ίδιοι ότι αυτά αφορούσαν το καλό της Επιχείρησης και των ιδίων και πως δεν έχουν καμία σχέση με σενάρια συνομωσίας.

Ειδικά όμως, απάντηση πρέπει να δώσει η «Νέα Εποχή» και στους Δημότες των Ιωαννίνων στο γιατί με τις ενέργειες της προσπαθεί να ακυρώσει και την απόφαση για το πιο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ, αυτό της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού.

Του σημαντικότερου περιβαλλοντικού έργου που θα εκτελέσει η ΔΕΥΑΙ κι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος της Επιχείρησης το οποίο η δική μας Δημοτική Αρχή αφήνει ως παρακαταθήκη.

Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι τα «νέα ήθη» της «Νέας Εποχής» δεν υπηρετούν το συμφέρον του Δήμου.

Αντίθετα η μανία της βλάπτει σοβαρά τους συνδημότες μας.

Ας απολογηθεί λοιπόν η ίδια.

Σε ότι αφορά το νομικό σκέλος, η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, ακυρώνει εκείνη του Δημοτικού Συμβουλίου για ένα άκρως τυπικό (τυπολατρικό λόγο) για δήθεν έλλειψης αιτιολογίας αναφορικά για την ανάγκη ανασυγκρότησης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ.

Μιας απόφασης που αφορούσε μια διαδικαστική ενέργεια αντικατάστασης αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ.

Ο Δήμος και η ΔΕΥΑΙ προτίθενται να εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και δηλώνουν σίγουροι για το νόμιμο των ενεργειών τους.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru