Πιστοποίηση 14 Κλινικών του ΠΓΝΙ

pgniΟλοκληρώθηκε προ ημερών, η διαδικασία πιστοποίησης 14 κλινικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ενώ είχε προηγηθεί η πιστοποίηση 13 εργαστηρίων, μονάδων και Τμημάτων τον περασμένο Ιούνιο.

Ο αριθμός αυτός των πιστοποιημένων κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων καθιστά το ΠΓΝΙ ως το μοναδικό Δημόσιο Νοσοκομείο στη χώρα με τέτοιο εύρος πιστοποιήσεων. Το ΠΓΝΙ αναδεικνύεται, εκτός των άλλων και σε βασικό μοχλό στήριξης και της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής καθώς η ύπαρξη πιστοποιημένων ιατρικών μονάδων εντάσσεται σιγά-σιγά ως βασικό προαπαιτούμενο στα τουριστικά πακέτα.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας:

Διασφαλίζει πως κάθε εργαζόμενος είναι ενήμερος για την απαίτηση εφαρμογής τεκμηριωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ώστε να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς, όπου αυτό είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα των διεργασιών και κατ' επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π. που εφαρμόζει.

Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στο πλαίσιο της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση, τις Κλινικές και τα Ιατρικά Εργαστήρια του Νοσοκομείου καθώς και από τους ίδιους τους πολίτες μέσα από την αξιολόγηση των υπηρεσιών του.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Η Διοίκηση συγχαίρει και ευχαριστεί όλους τους Εργαζόμενους που συμμετείχαν στις διαδικασίες της πιστοποίησης.

Ο κατάλογος των κλινικών που πιστοποιούνται έχει ως εξής:

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Αναισθησιολογική Κλινική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

2 Γαστρεντερολογική Κλινική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

3 Α Καρδιολογική Κλινική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

4 Β Καρδιολογική Κλινική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

5 Α Παθολογική Κλινική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

6 Β Παθολογική Κλινική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

7 Νεφρολογική Κλινική– Τεχν. Νεφρός– Περιτον. κάθαρση ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

8 Νευροχειρουργική Κλινική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

9 Νευρολογική Κλινική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

10 Ογκολογική Κλινική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

11 Ορθοπεδική Κλινική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

12 Ρευματολογική Κλινική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

13 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

14 Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (Επαναπιστοποίηση 19/06/2019) ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Ιατρική Γενετική ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

2 Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας ISO 9001:2015 TUV AUSTRIA

3 Αιματολογικό Εργαστήριο ISO 9001:2015 KC HELLAS

4 Αιμοδοσία ISO 9001:2015 KC HELLAS

5 Ακτινοδιαγνωστικό ISO 9001:2015 KC HELLAS

6 Βιοχημικό Εργαστήριο ISO 9001:2015 KC HELLAS

7 Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ISO 9001:2015 KC HELLAS

8 Πυρηνική Ιατρική ISO 9001:2015 KC HELLAS

9 Ιατρική Φυσική ISO 9001:2015 KC HELLAS

10 Κυτταρολογικό Εργαστήριο ISO 9001:2015 KC HELLAS

11 Μικροβιολογικό Εργαστήριο ISO 9001:2015 KC HELLAS

12 Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ISO 9001:2015 KC HELLAS

Τμήματα

1 Αυτ. Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και εκπαίδευσης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2019 15:32

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru