Στο Σπήλαιο Περάματος η χρήση της παραλίμνιας ζώνης

perama anaplash kosmosΤην υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», με την οποία θα αποφασίζεται η δωρεάν παραχώρηση προς το Νομικό αυτό Πρόσωπο του παραλιμνίου μετώπου της ΤΚ Περάματος Ιωαννίνων, για χρονικό διάστημα 15 ετών, ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα.

Ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Σπήλαιο Περάματος, αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά αξιοθέατα του δήμου μας με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και σημαντικά έσοδα, ανερχόμενα ετησίως περίπου στο ποσό των 400.000,00€.

Στάθηκε επίσης στο παραλίμνιο μέτωπο το οποίο το αναπλάσθηκε με προγραμματική σύμβαση που είχε υπογραφεί τότε μεταξύ του δήμου και του ΕΟΤ τονίζοντας ότι η ανάπλαση αυτή συνέβαλε:

Στην ανάδειξη του τοπίου της λίμνης των Ιωαννίνων, φυσικού και πολιτισμικού μέσα από την αρχιτεκτονική παρέμβαση σε ένα τμήμα της όχθης της.

Στην προβολή του σπηλαίου Περάματος το οποίο αποτελεί σημαντικό φυσικό και οικονομικό πόρο για την περιοχή.

Στην προσέλκυση ενδιαφέροντος πάνω στα ζητήματα της περιοχής.

Στην δημιουργία ενός κεντρικού χώρου εκτόνωσης λειτουργιών του οικισμού του Περάματος, σε συνδυασμό με την λειτουργία χώρων αναψυχής εκθεσιακών χώρων και μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων.

«Ο χώρος αυτός έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης και ανάπτυξης ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης για τους επισκέπτες του δήμου μας, τους συμπολίτες μας και πραγματικό στολίδι για τους κατοίκους του Περάματος, ώστε να προάγει τα συμφέροντά τους και να βελτιώσει την οικονομική θέση του συνόλου των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και συγκεκριμένα να προάγει την ανάδειξη του τοπίου της λίμνης, να συμβάλει στην περαιτέρω προβολή του Σπηλαίου Περάματος, να συμβάλει στην εκτόνωση λειτουργιών της ΔΚ Περάματος και ιδίως ψυχαγωγικών, αθλητικών, εκθεσιακών, πολιτιστικών κ.α.», είπε ο Δήμαρχος επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του Δήμου μέσω των Νομικών του προσώπων.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι για την περαιτέρω αξιοποίηση του μετώπου αυτού, απαιτούνται μικρά έργα βελτίωσης της λειτουργικότητας καθώς και η δυνατότητα συντήρησης και εποπτείας του χώρου.

Εξήγησε όμως, ότι η εκτέλεση των έργων αυτών από τον Δήμο καθίσταται δυσχερής τόσο λόγω του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, όσο και λόγω της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού και των απαιτούμενων πόρων κάτι που δεν ισχύει όμως για το Σπηλαίο Περάματος το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την επίβλεψη του χώρου και διαθέτει τα απαραίτητα έσοδα για το σκοπό αυτό.

Τι προβλέπει η σύμβαση

Μεταξύ των όρων της σύμβασης δωρεάν παραχώρησης τη χρήσης προβλέπονται τα εξής:

α) H ευθύνη, η εποπτεία της λειτουργίας και η συντήρηση του χώρου θα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Σπήλαιο Περάματος,

β) η παραχώρηση δυνατότητας στο Σπήλαιο Περάματος για εκμίσθωση τμημάτων του χώρου σε ιδιώτες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για χρόνους που δεν θα υπερβαίνουν το χρόνο της προγραμματικής σύμβασης και για χρήσεις που επιτρέπονται στην περιοχή, όπως π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λ.π.

γ) η είσπραξη του ή των μισθωμάτων από το Σπήλαιο Περάματος και η παραχώρηση της δυνατότητας και της ιδιότητας στο Σπήλαιο Περάματος να είναι διάδικος σε τυχόν δίκες που μπορεί να προκύψουν από τις μισθώσεις ή έργα που αυτό αναθέτει σε τρίτους

δ) η δυνατότητα στο Σπήλαιο Περάματος να πραγματοποιεί το ίδιο ή μέσω τρίτων έργα μικρής κλίμακας για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru