Συμφωνεί στην επίσπευση των διαδικασιών, επιμένει για τον τελευταίο λόγο ο ΦΟΔΣΑ

Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων

ergostasio anakykloshsΑνακοίνωση στην οποία διευκρινίζει ποια ακριβώς είναι η θέση του στο θέμα της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων με τη διαδικασία του ΣΔΙΤ, εξέδωσε ο ΦΟΔΣΑ Ιωαννίνων, απαντώντας ουσιαστικά στην ανακοίνωση της Τατιάννας Καλογιάννη στην οποία κατηγορούσε ορισμένα μέλη του Φορέα του νομού μας, αλλά και αυτών της Άρτας και του Καρβουναρίου, ότι κωλυσιεργούν ενώ τα πρόστιμα έρχονται.

Από την ανακοίνωση στην ουσία βεβαιώνεται η αρτιότητα του ρεπορτάζ των «Νέων Αγώνων» στο οποίο και μεταφέραμε την θέση του ΦΟΔΣΑ μετά τη συνεδρίαση της προηγούμενης Τετάρτης, όπου και λέγαμε ότι τα μέλη του συμφώνησαν στην επιλογή του ΣΔΙΤ αλλά με την προϋπόθεση ότι ο Φορέας είναι αυτός που πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο, πριν την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου, κυρίως λόγο του κόστους λειτουργίας του που θα επιβαρύνει τους δημότες μέσω των ανταποδοτικών τελών.

Στην ανακοίνωσή του ο Φορέας τονίζει ότι αντιμετωπίζει με μεγάλη ευθύνη το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και πως συμφωνεί με την κατασκευή του εργοστασίου ΑΣΑ με την μέθοδο σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με την υποσημείωση που αναφέραμε πιο πάνω, ενώ υποστηρίζει πως πολύ σύντομα θα έχει στα χέρια του τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου για να λάβει την οριστική του απόφαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Διοίκηση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων αντιμετωπίζει με μεγάλη ευθύνη το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού και στη μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων.

Η σημερινή διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης στην διάρκεια της θητείας της, παρά τις οργανωτικές κι άλλες δυσκολίες, θεώρησε ως βασική της υποχρέωση τη συνεργασία τόσο με όλους τους Δήμους όσο και με την Περιφέρεια Ηπείρου.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συζητήθηκε το ζήτημα της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Φορέα και της Περιφέρειας, για την ωρίμανση και κατασκευή του εργοστασίου ΑΣΑ με την μέθοδο σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το πνεύμα της ομόφωνης απόφασης που ελήφθη περιγράφεται στα ακόλουθα βασικά σημεία:

Θεωρεί επιβεβλημένο να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου.

Μετά από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι η κατασκευή με την μέθοδο ΣΔΙΤ αποτελεί μονόδρομο, διότι πρόκειται για έργο που παράγει όφελος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του από κοινοτικό πρόγραμμα.

Ο Φορέας δεν διαθέτει τεχνική και διαχειριστική επάρκεια για να προχωρήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου θεωρεί ως την πλέον κατάλληλη λύση την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η Διοίκηση του Φορέα εκτιμά ότι το οικονομικό σκέλος που αφορά στο προσφερόμενο τίμημα (ευρώ/ τόνο εισερχομένου αποβλήτου), από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και τον τελικό ανάδοχο του έργου, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, καθώς το κόστος μετακυλύετε στους Δήμους που εκπροσωπεί και κατ' επέκταση στους πολίτες.

Στο σημείο αυτό λοιπόν, θεωρεί ότι πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο, πριν την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου.

Για τον λόγο αυτό αποφάσισε τη διερεύνηση του σχετικού σημείου της σύμβασης και θα επανέλθει άμεσα, έχοντας στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru