Να επιτραπεί η στελέχωση του ΦΟΔΣΑ με προσωπικό ζητά ο Θ. Μπέγκας

Επιστολή προς τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης

XYTALEITOYRGIA3Από ιδρύσεως του ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων του νομού Ιωαννίνων δεν διέθετε προσωπικό, αλλά όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησε, χωρίς να έχει να αντιμετωπίσει την λειτουργία του ΧΥΤΑ ή άλλα ζητήματα, με την υποστήριξη του πρώην δήμου Αγίου Δημητρίου, όπου και η έδρα του (σήμερα δήμος Δωδώνης).

Σήμερα κι ενώ δόθηκε νέα παράταση στην συγκρότηση του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων μέχρι το τέλος του έτους, ο Σύνδεσμος έχει ανάγκη στελέχωσης. Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να αναπτύξει τις δράσεις που απαιτούνται.

Αυτό ακριβώς το σοβαρό ζήτημα θέτει υπόψη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Ηλία Θεοδωρίδη, ο πρόεδρος του Θωμάς Μπέγκας.

Όπως τονίζει στην επιστολή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Η απόφαση έγκρισης όμως απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατά τον έλεγχο νομιμότητας, με το σκεπτικό ότι ενόψει της σύστασης του Περιφερειακού Φορέα δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

Το σκεπτικό της απόφασης αυτής βασιζόταν στο νομικό πλαίσιο της περιόδου εκείνης, σύμφωνα με το οποίο η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύσταση του Περιφερειακού Φορέα θα έπρεπε να ολοκληρωθούν περίπου το Σεπτέμβριο του 2012. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 256/Α΄/31-12-2012 η λειτουργία των υπαρχόντων Φορέων παρατείνεται έως 31-12-2013.

«Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ο Φορέας αδυνατεί να λειτουργήσει χωρίς προσωπικό για ακόμη περίπου ένα χρόνο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη ύπαρξης Διοικητικού ,Οικονομικού και Τεχνικού προσωπικού για την σωστή λειτουργία του Φορέα.

Με βάση τα παραπάνω ζητώ άμεσα τη λήψη πρωτοβουλίας εκ μέρους σας για την πραγματοποίηση σύσκεψης στην οποία θα συμμετάσχουν στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα, προς αναζήτηση λύσης του ζητήματος», καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Μπέγκας.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru