Ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη αποκατάσταση

Ανάδοχος για το τμήμα Β' του ΧΑΔΑ Δουρούτης

XADA3

Βήμα που οδηγεί την περιοχή κοντά στις σύγχρονες της Ευρώπης αποτελεί η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Δουρούτης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Η χωματερή της Δουρούτης λειτουργούσε για πενήντα περίπου χρόνια και δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα, τα οποία βίωσαν με ένταση οι κάτοικοι της Πεδινής, η Πανεπιστημιούπολη και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Έκλεισε με την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό και μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δουρούτης - Τμήμα Β", συνολικού προϋπολογισμού 891.527,20 ευρώ. Ανάδοχος είναι η εταιρεία "Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.".

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του τμήματος Β του ΧΑΔΑ, έκτασης περίπου 25 στρεμμάτων. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε:

χωματουργικές εργασίες συλλογής, μεταφοράς διάσπαρτων απορριμμάτων από τη συνολική έκταση του ΧΑΔΑ και επανατοποθέτησή τους στην έκταση όπου θα γίνει η αποκατάσταση

χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, ώστε να ομαλοποιηθούν οι κλίσεις

εργασίες διαχείρισης - αποκατάστασης της λυματολάσπης

κατασκευή έργων τελικής κάλυψης

έργα διαχείρισης ομβρίων

έργα διαχείρισης στραγγισμάτων

έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου

έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ

υδραυλική υδροσπορά της συνολικής έκτασης του ΧΑΔΑ

Στο χώρο γίνεται πλήρης αποκατάσταση με διαχείριση των απορριμμάτων, τοποθέτηση μεμβρανών και γεωυφάσματος, τεχνικών έργων εντός και πέριξ της χωματερής, ενώ γίνονται εγκαταστάσεις διαχείρισης του βιοαερίου και μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

Το έργο θα ολοκληρωθεί με δεντροφύτευση του χώρου.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru