Τηλεμετρικό δίκτυο παρακολούθησης στο δίκτυο ύδρευσης του λεκανοπεδίου

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ WATERGUARD

lekanopedioΜια καινοτόμα εφαρμογή ενσωματώθηκε στο δίκτυο ύδρευσης του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων στην Ελλάδα, στο λεκανοπέδιο της Επαρχίας του Τάραντο και του Δήμου Καλλίπολης στη Νότια Ιταλία, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ΤΟ SAFEGUARDING DRINKING WATER».

Οι εταίροι του Έργου ανέπτυξαν και εγκατέστησαν στο δίκτυο ύδρευσης ένα τηλεμετρικό δίκτυο παρακολούθησης με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις Περιοχές Παρέμβασης. Μέσα από αυτό το δίκτυο οι αρμόδιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πραγματική κατάσταση του πόσιμου νερού όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα του και να εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους ρύπανσης για τους υδροφόρους ορίζοντες, προκειμένου να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την αποκατάσταση.

Τα καινοτόμα αποτελέσματα της Πράξης θα εξασφαλίσουν την διατηρησιμότητά της, παρέχοντας στο Εταιρικό Σχήμα και τους συνεργαζόμενους αρμόδιους φορείς τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν και μετά την ολοκλήρωση της Πράξης να χρησιμοποιούν τις παραχθείσες εκροές της.

Για την διασύνδεση με τους αισθητήρες θα χρησιμοποιηθούν βιομηχανικά πρότυπα αυτοματισμού και ελέγχου σε συνεργασία με τον προμηθευτή που θα αναλάβει την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών

Η διασύνδεση με τους αισθητήρες θα γίνει μέσω του προτύπου SCADA που ακολουθεί η βιομηχανία αυτοματισμού. Ο κύριος στόχος ενός συστήματος SCADA είναι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και ο μηχανισμός ειδοποίησης συστημάτων από μια κεντρική τοποθεσία.

Η εγκατάσταση του δικτύου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Waterguard το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. (Εθνικοί πόροι 25%, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 75%).

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru