Υπεβλήθη στο ΠΕΠ Ηπείρου πρόταση για το αποχετευτικό Κόνιτσας και κατασκευή βιολογικού

hpeiros-2014-2020Μετά από επίμονη προσπάθεια ωρίμανσης των απαιτούμενων μελετών, υπεβλήθη 28 Ιανουαρίου 2019 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» η πρόταση υλοποίησης του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κόνιτσας.

Το έργο σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, ως μέτρο στοχεύει στη βιώσιμη διαχείριση των αστικών λυμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας, καθώς η πόλη δε διαθέτει εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων, ούτε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Ως εκ τούτου, προβάλλεται επιτακτική η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, ώστε να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία στην περιοχή.

Το έργο αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και οριστικά μια βασική και υψίστης προτεραιότητας ανάγκη των κατοίκων και απαίτηση δεκαετιών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών οδηγιών για την προστασία των υδάτων. Με την υλοποίησή του, εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα των υδάτινων πόρων της περιοχής σε βάθος εικοσαετίας.

Ο Δήμος Κόνιτσας ευχαριστεί την Περιφέρεια Ηπείρου για το συνεχές ενδιαφέρον σχετικά με την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της περιοχής, την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Τατιάνα Καλογιάννη για τη σημαντική αρωγή, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της διαδικασίας σύνταξης των απαιτούμενων μελετών και τη συγκρότηση του σχετικού φακέλου υποβολής της πρότασης.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru