Ημερίδα του ΤΕΕ για την ανακύκλωση

Όσο 100 γήπεδα ποδοσφαίρου τα μπάζα που παράγουμε σε ένα χρόνο

Tee1Μπάζα που καλύπτουν ετησίως, περίπου 100 γήπεδα ποδοσφαίρου σε βάθος 2 μέτρων παράγονται από ιδιωτικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Η διαχείριση των λεγόμενων ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) στη γλώσσα των μηχανικών... βρίσκεται σε πολύ πρώιμο έως εμβρυακό στάδιο στην περιοχή των Ιωαννίνων και με πρωτοβουλία του Τμήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ), πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, μιας πολύ σημαντική ημερίδα με θέμα «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Ιωαννίνων».

Στελέχη από το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ - ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πιστοποιημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης), ενημέρωσαν τους ιδιώτες μηχανικούς, κατασκευαστικές εταιρείες, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των δήμων της περιοχής, και τους αιρετούς, για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα, ώστε να υπάρχει περιβαλλοντικά ορθή και θεσμικά σύμφωνη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από κάθε δημόσιο και ιδιωτικό τεχνικό έργο, με απώτερο στόχο να προστατευθεί το περιβάλλον από τους παράνομους μπαζότοπους που υποβαθμίζουν το τοπίο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΗ Γιώργο Παππά, η ημερίδα ήταν ενταγμένη στα πλαίσια της εξωστρέφειας του ΤΕΕ και της υπηρέτησης του θεσμικού του ρόλου ως συμβούλου της κοινωνίας και της πολιτείας. "Από τα απόβλητα ΑΕΚΚ, ούτε ένα κυβικό δεν τυγχάνει της ορθής περιβαλλοντικά διαχείρισης, όταν ο εθνικός στόχος για το 2020 είναι να ανακυκλώνονται από τα παραγόμενα απόβλητα, το 70%, στοιχείο που δείχνει το πόσο πίσω βρισκόμαστε" τόνισε ο κ. Παππάς μιλώντας για την περιοχή των Ιωαννίνων. Τα συγκεκριμένα απόβλητα αποτελούν τον ένα από τους πέντε άξονες της κυκλικής οικονομίας και συνιστούν το μεγαλύτερο ποσοστό αποβλήτων σε επίπεδο ΕΕ, σχεδόν το 30%, μπορούν δε να ενταχθούν σαν πρώτη ύλη στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να αποφευχθούν και τα πρόστιμα ύψους 30 εκατ. ευρώ που πληρώνει η χώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ.

Η ΑΝΑΚΕΜ

Η ημερίδα σηματοδοτεί σύμφωνα με τον Ηλία Δημητριάδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΝΑΚΕΜ - Ανακύκλωση ΑΕ Κεντρικής Μακεδονίας, την έναρξη της δυνατότητας που υπάρχει πλέον στην ΠΕ Ιωαννίνων να ξεκινήσει η διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Είναι τα απόβλητα από τα δημόσια και ιδιωτικά έργα τεχνικών υποδομών που προέρχονται από την κατεδάφιση μιας κατοικίας ή τα δημόσια έργα (οδοποιίες, υδρεύσεις κτλ.) και τα οποία μέχρι σήμερα, πετάγονταν στα δάση, στα ρέματα και δίπλα στις εθνικές οδούς...

Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι πλέον επιβάλλεται να ζητά βεβαίωση ακόμα και για μια απλή ανακαίνιση. Ο συλλογικός φορέας είναι η ΑΝΑΚΕΜ και πληροφορίες για το σωστό τρόπο διαχείρισης μπορεί να βρει στο www.anakem.gr.

To ίδιο ισχύει και για τους δημόσιους φορείς: η Τεχνική Υπηρεσία που δημοπρατεί τα έργα θα πρέπει να ζητά πριν υπογράψει τη σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο, το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, με τη σύμβαση που έχει με το Σύστημα Ανακύκλωσης και στο τέλος του έργου, αφού έχει πάει τα μπάζα εκεί, να καταθέτει τη βεβαίωση παραλαβής μπαζών.

Η ανεξέλεγκτη διάθεση μπαζών μπορεί να μην έχει άμεσο οικονομικό κόστος για τον παρανομούντα πολίτη ωστόσο δημιουργεί κόστος οικονομικό, κοινωνικό, και πολιτιστικό για το σύνολο, καθώς οι ανεξέλεγκτοι μπαζότοποι καταλαμβάνουν χώρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν διαφορετικά και υποβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν μιας περιοχής.

"Αυτά είναι τα κακά μπάζα που ανάμεικτα όταν πεταχτούν, προσκαλούν τους επιτήδειους να πετάξουν και άλλα, όχι άκακα πολλές φορές, όπως αμίαντοι, βοθρολύματα, βαρέα μέταλλα, συσσωρευτές, μπαταρίες, υλικά με τοξικό αποτύπωμα δηλαδή" σημείωσε ο κ. Δημητριάδης.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru