ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ... η επόμενη μέρα

Ο δρόμος προς τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης της επόμενης πενταετίας, μέρα με την μέρα γίνεται και πιο σύντομος.

Όλες οι Δημοτικές Παρατάξεις προετοιμάζονται πυρετωδώς για την μεγάλη εκλογική μάχη, μέσα σε ένα κλίμα που οι δημιουργηθείσες κοινωνικοπολιτικές και κυρίως οι οικονομικές συνθήκες στην χώρα μας, δεν είναι και οι καλύτερες.

Η μεγάλη οικονομική κρίση που διέρχεται η Χώρα μας, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, τόσο το κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον, όσο και κυρίως την σκέψη και συμπεριφορά του Πολίτη-Δημότη.

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, προετοιμάζεται για την συμμετοχή της στην εκλογική διαδικασία και η δημοτική παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ». Η παράταξη που έχει την ευθύνη της διαχείρισης των τοπικών μας πραγμάτων, φιλοδοξεί να συνεχίσει ως νέα Δημοτική Αρχή, προκειμένου να ολοκληρώσει το δύσκολο αλλά επιτυχημένο έργο της, προς όφελος των συμφερόντων της όμορφης πόλης μας και των ευγενών της κατοίκων. Οι πρόσφατες προσπάθειες ανάδειξης του επικεφαλής της παράταξης, ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα της αποτίμησης και της ανασυγκρότησης. Όλες οι εκλογικές μάχες, εν προκειμένω εσωπαραταξιακές, είναι δύσκολες. Μπορεί να μην αφήνουν θύματα, αφήνουν όμως πάντα τραύματα. Υποχρέωση όλων αποτελεί η επούλωσή των, με κύριο σκοπό και πάλι με ενότητα και ανανέωση, αλλά κυρίως με αγώνα η παράταξη να βαδίσει προς τη Νίκη. Το οφείλει στις χιλιάδες των δημοκρατικών πολιτών οι οποίοι από ετών στηρίζουν το έργο της και επιθυμούν να βλέπουν τα «Δημοκρατικά Γιάννενα» να προοδεύουν.

Με το παρόν δεν σκοπεύουμε, να αναμοχλεύσουμε πάθη. Πικρίες σίγουρα υπάρχουν. Λάθη σίγουρα έγιναν. Ευθύνες υπάρχουν σε όλους και επιμερίζονται ανάλογα.

Ουδείς αναμάρτητος! Όταν όλοι συμφωνούν στον τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος και συμμετέχουν στην συμπεφωνημένη διαδικασία, ουδείς δικαιούται εκ των υστέρων σε ανάπτυξη σκέψεων αμφισβήτησης. Τουλάχιστον όποιος, πρώτον απ' όλα, σέβεται τον εαυτόν του! Η συμμετοχή χωρίς έκφραση διαφορετικών απόψεων-ενστάσεων, αποτελεί νομιμοποίηση των όποιων αποτελεσμάτων.

Προσωπικά πιστεύω ότι η παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ» θα βαδίσει προς τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Μαΐου, ενωμένη, ανανεωμένη και διευρυμένη και με κύριο στόχο την μεγάλη εκλογική ΝΙΚΗ. Η κύρια ευθύνη πέφτει εκ των πραγμάτων στις πλάτες του νέου επικεφαλής ΘΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ και των συνεργατών του. Ενός νέου στην ηγεσία ανθρώπου, με φιλοδοξίες και προοπτική. Παραλαμβάνοντας όμως την μεγαλύτερη και αξιολογότατη δημοτική παράταξη της πόλης μας από τον πολύπειρο ΦΙΛΙΠΠΟ ΦΙΛΙΟ, που τόσα πολλά προσέφερε για πολλά χρόνια στην πόλη και τους κατοίκους της.

Τελειώνοντας, επιθυμώ να απευθυνθώ στα μέλη της παράταξής μας και όχι μόνο, σχετικά με τα αίτια της πρόσφατης αγωνίας επιλογής του επικεφαλής της παράταξης. Το παρελθόν έχει αξία όταν παραδειγματίζει το μέλλον. Κάθε οργανωμένο σύνολο ανθρώπων, για να λειτουργεί και μάλιστα δημοκρατικά, προϋποθέτει στην ύπαρξη συμπεφωνημένων κανόνων λειτουργίας (Καταστατικό). Εν προκειμένω φρονώ ότι τέτοιοι κανόνες απουσιάζουν απ' όλες ή τις περισσότερες παρατάξεις (π.χ. Όργανα Παράταξης, θητεία Επικεφαλής, αξιολόγηση έργου Δημάρχου, τρόπος εκλογής ή ανάδειξης νέου επικεφαλής, εκλεκτορικό σώμα κ.λ.π.).

Ελπίζω, έστω και μετά τα παθήματα που πρέπει να γίνουν μαθήματα, η δημοτική μας παράταξη να οργανωθεί κατά τρόπο σύγχρονο και δημοκρατικό, βάσει όμως κανόνων λειτουργίας προβλεπόντων την σωστή λειτουργία και την επίλυση του όποιου αναφυομένου προβλήματος.

Οι κανόνες αυτοί πρέπει να συναποφασίζονται από όλους, να εφαρμόζονται από όλους και να δεσμεύουν ΟΛΟΥΣ!

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru