Αξιολογητές με... υπεύθυνη δήλωση για τις επενδύσεις των ΜΜΕ στο ΕΣΠΑ

Αριστερά Κορυφή με φωτό Καχριμάνης

Αποδεκτές οι προτάσεις Αλ. Καχριμάνη

perifereiahpeirounea2Οι αξιολογητές για ένταξη επενδύσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ» θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμιά σχέση με την υπό αξιολόγηση επενδυτική πρόταση, είναι το ...κέρδος από την αντίδραση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη προς το αρμόδιο υπουργείο και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια, έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις που κατέθεσε στην τεχνική συνάντηση για το πρόγραμμα (««Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών»), που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου στην Αθήνα, ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της αντικειμενικής αξιολόγησης των φακέλων που έχουν υποβληθεί.

Συγκεκριμένα με έγγραφο που υπογράφει ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ Γ. Γιαννούσης, προβλέπεται πλέον η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης από τους αξιολογητές, με την οποία θα δηλώνουν ότι:

1. Δεν έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία ή συγγένεια με το φορέα της ως άνω πρότασης ή με συνεργαζόμενα με αυτόν πρόσωπα.

2. Δεν συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό, ούτε εργάζεται, ούτε είναι τακτικός συνεργάτης στην επιχείρηση του φορέα της εν λόγω πρότασης.

3. Δεν συμμετέχει με οποιαδήποτε ποσοστό, ούτε εργάζεται, ούτε είναι τακτικός εξωτερικός συνεργάτης, σε γραφείο μελετητών – συμβούλων ή σε άλλη επιχείρηση που κατήρτισε την ως άνω πρόταση.

4. Δε συμμετέχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση της εν λόγω πρότασης,

5. Θα τηρεί απολύτως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που έρχονται σε γνώση του κατά την εξέτασή της ως άνω πρότασης και δεν θα αποκαλύπτει αυτές σε οποιονδήποτε. Θυμίζουμε ότι ο κ. Καχριμάνης αντέδρασε έντονα στην επιλογή του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων να αναθέσει καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε)και όχι στις Περιφέρειες, των οποίων οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές περιορίζονται σε τυπικό ρόλο. «Με την μέθοδο που θα εφαρμοστεί, η Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέρειας ουσιαστικά περιορίζεται στην τυπική έγκριση των αποφάσεων των αξιολογητών και οι όποιες ενστάσεις θα διατυπώνει, επαφίενται στην τελική κρίση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνους», είχε τονίσει ο κ. Καχριμάνης. Αυτή η αντίδραση του δεν... έπιασε τόπο, υιοθετήθηκαν μόνο οι προτάσεις για τους αξιολογητές. Θυμίζουμε ότι για την Ήπειρο έχουν υποβληθεί 1057 επενδυτικά σχέδια (για τα 22,5 εκ. ευρώ της δημόσιας δαπάνης) εκ των οποίων 551 από το νομό Ιωαννίνων.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru