Υπό επεξεργασία οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Απαντάει ο Υπουργός Οικονομικών στον Σταύρο Καλογιάννη

polykatoikiaΤο Υπουργείο Οικονομικών θα μελετήσει και θα εκπονήσει, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σύστημα καθορισμού διοικητικών τιμών και τιμών ζώνης για τα ακίνητα της χώρας, ώστε οι τιμές να αντανακλούν όσο το δυνατό πιστότερα τις εμπορικές τιμές.

Αυτό αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Γκ. Χαρδούβελη στη νέα Ερώτηση (υπ' αρ. πρωτ. 999/2014) που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης για το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική Ερώτηση για τη διόρθωση των συντελεστών υπολογισμού του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στην Αμφιθέα Ιωαννίνων, που είχε καταθέσει ο Σταύρος Καλογιάννης τον περασμένο Φεβρουάριο (αρ. πρωτ. 6005/05.02.2014), δεν απαντήθηκε ενώ οι σχετικές τρεις Επίκαιρες Ερωτήσεις του, δεν συζητήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής λόγω «κωλύματος» του Υπουργού.

Έτσι, ο Σταύρος Καλογιάννης επανήλθε τον περασμένο Ιούλιο, ερωτώντας το νέο Υπουργό Οικονομικών εάν προτίθεται να προβεί σε αναθεώρηση των τιμών ζώνης όχι μόνο στην Αμφιθέα αλλά σε ολόκληρο το Νομό Ιωαννίνων, ώστε αυτές να προσαρμοστούν στις τιμές της αγοράς.

Ο Υπουργός Οικονομικών στην απάντησή του (έγγραφο υπ' αρ. πρωτ: ΓΚΕ 1135060 ΕΞ 2014/364/369), μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«Από 1.1.2011 εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα φορολογητέας αξίας των ακινήτων 349 οικισμοί της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με την αρ. πρωτ: 1175023/3752/00ΤΥ/Δ'/28-12-2010/ΠΟΛ.1200 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο καθορισμός των τιμών ζωνών των αντικειμενικών αξιών καθώς και των συντελεστών εμπορικότητας που ίσχυσαν για τους οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με την πιο πάνω απόφαση βασίστηκε στα εμπορικά δεδομένα της αγοράς των ακινήτων που ίσχυσαν τη δεδομένη χρονική στιγμή

Σε κάθε περίπτωση οι τιμές του Αντικειμενικού συστήματος δεν είναι σταθερές αλλά μεταβάλλονται, τροποποιούνται και προσαρμόζονται στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν στην αγορά των ακινήτων, μέσω των αναπροσαρμογών, οι οποίες γίνονται συνολικά για όλες τις περιοχές της Χώρας και όχι μεμονωμένα για κάποια περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό με την αριθ. Δ6Α 111284 ΕΞ 2014/13.08.2014 (ΑΔΑ: Ψο04Η-ΓΗ7) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή με έργο τη μελέτη και την εκπόνηση συστήματος καθορισμού διοικητικών τιμών και τιμών ζώνης για τα ακίνητα της χώρας, οι οποίες θα αντανακλούν όσο το δυνατόν πιστότερα τις αγοραίες τιμές, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος».

«Δυστυχώς», επισημαίνει ο Σταύρος Καλογιάννης, «ο κ. Υπουργός δεν αναφέρει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής. Αυτό πού αναφέρεται στην σχετική Απόφασή του Δ6Α 111284 ΕΞ 2014, δηλαδή να έχουν καταρτιστεί δείκτες τιμών ακινήτων μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, δεν είναι ικανοποιητικό, διότι αφήνει σε εκκρεμότητα την άρση των αδικιών του ΕΝΦΙΑ».

Κατόπιν αυτών, ο Σταύρος Καλογιάννης θα επανέλθει στη Βουλή, ζητώντας επίσπευση του έργου της αρμόδιας Επιτροπής.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru