Αναπτυξιακό πλάνο 5ετιας για την Τράπεζα Ηπείρου

Η ΤτΕ επιβεβαίωσε την ανοδική της πορεία

stoxosΣυνάντηση στα γραφεία της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα είχε την περασμένη Πέμπτη αντιπροσωπεία της Τράπεζας Ηπείρου αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κώστα Ζωνίδη, τον Πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου κ. Κολιό και τρία διευθυντικά στελέχη με τεχνικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (Δ.Ε.Π.Σ.)

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο, την ενημέρωση των στελεχών της Τράπεζας για τα αποτελέσματα της άσκησης εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας η οποία είναι υποχρεωτική από 1/1/2015.

Σύμφωνα με τον κ. Ζωνίδη από την διεύθυνση εποπτείας και με δεδομένη τη βιωσιμότητα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, ζητήθηκε η κατάρτιση πενταετούς επιχειρηματικού πλάνου το οποίο για την Τράπεζα της περιοχής μας, είναι δεδομένο ότι θα είναι κι αναπτυξιακό.

Τι σημαίνει αυτό;

Αρχικά ότι μέσα στην επόμενη πενταετία και σύμφωνα με το πλάνο που θα σχεδιαστεί και θα σταλεί για έγκριση η Τράπεζα θα συνεχίσει να παρέχει τις καλύτερες προοπτικές για δανειοδότηση στους πελάτες της μέσα από καλύτερες και ευνοϊκότερες συνθήκες ακόμα και για επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατον να δανειοδοτηθούν λόγω της υφιστάμενης κατάστασης του τραπεζικού αλλά και εν γένει του οικονομικού συστήματος της χώρας.

Επίσης, κι αυτό είναι εξίσου σημαντικού, μέσα στο πλάνο της Τράπεζας θα προβλέπεται και η δημιουργία νέων καταστημάτων όχι μόνο εντός της Ηπείρου αλλά και έξω απ' αυτή, όπως για παράδειγμα στην Αθήνα, όπου υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πελάτες – μέλη της τράπεζας που βρίσκονται στην πρωτεύουσα.

Αναφορικά δε με το αν θα χρειαστεί μια νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προκείμενου η Τράπεζα να συνεχίσει αρχικά να υφίσταται και μετά να αναπτύσσεται, ο κ. Ζωνίδης, τόνισε ότι αυτό είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο όμως έχει χρονικό ορίζοντα δύο ή τριών ετών, δηλώνοντας ικανοποιημένος από το χρόνο που δόθηκε στην Συνεταιριστική Τράπεζα της Ηπείρου προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της.

Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο πλάνο ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας έκανε γνωστό ότι σε συνεργασία με τη διεύθυνση εποπτείας θα σταλεί στην τρίτη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2015 και αφού εγκριθεί θα επιστραφεί προς άμεση υλοποίηση υπό την εποπτεία της .Ε.Π. και με πρώτη ημερομηνία αναθεώρησης στις αρχές του 2016 και με βάση τα στοιχεία τέλους χρήσης του 2015.

«Η Τράπεζα Ηπείρου η οποία σήμερα διαθέτει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ο οποίος υπερβαίνει το 8% είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει τα μέλη της και όλους τους Ηπειρώτες ότι η μέχρι σήμερα ανοδική της πορεία και η στήριξη όλων των ηπειρωτικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών θα συνεχιστεί..

Καλούμε λοιπόν όλα τα μέλη μας να συνεχίσουν να ενισχύουν τις προσπάθειες των μελών του Δ.Σ. και του προσωπικού και καλούμε και όλους τους ηπειρώτες να γίνουν μέλη μας θωρακίζοντας και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή προοπτική της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, της τράπεζας όλων των Ηπειρωτών», κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Ζωνίδης.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru