Αρνητικό το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων τον Ιανουάριο

ΦΩΤΟ ΕΡΓΑΤΕΣ

Χάθηκαν 356 θέσεις εργασίας στην Ήπειρο

oaed

Μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα δείχνουν τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τον μήνα Ιανουάριο 2015, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 9.273 θέσεις εργασίας.

Το ίδιο συνέβη και στην Ήπειρο όπου οι αποχωρήσεις ήταν 356 περισσότερες από τις απολύσεις.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιανουαρίου 2015 οι προσλήψεις στην Ήπειρο ανήλθαν σε 2.075 ενώ οι αποχωρήσεις σε 2.431.

Αντίστοιχα σε όλη τη χώρα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 91.987, ενώ οι αποχωρήσεις σε 101.260. Από τις 101.260 συνολικά αποχωρήσεις, οι 46.354 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 54.906 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Σε ότι αφορά την Ήπειρο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες οι αποχωρήσεις ήταν περισσότερες από τις αναγγελίες πρόσληψης.

Έτσι στην Π.Ε. Ιωαννίνων είχαμε 1.414 προσλήψεις έναντι 1.630 αποχωρήσεων, στην Π.Ε. Άρτας 248 έναντι 264, στην Π.Ε. Πρέβεζας 173 έναντι 232 και στην Π.Ε. Θεσπρωτίας 240 έναντι 305.

Από τη σύγκριση των στοιχείων του Ιανουαρίου του 2015 με του Ιανουαρίου του 2014, προκύπτει αρνητική επίδοση για τον Ιανουάριο 2015 (αρνητικό ισοζύγιο 9.273 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (6.397) τον Ιανουάριο του 2014.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο μήνας Ιανουάριος παρουσίαζε πάντοτε αρνητικό ισοζύγιο από την περίοδο 2001 μέχρι σήμερα, με μοναδική εξαίρεση παρουσίασης θετικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο του έτους 2014.

Σημειώνεται, επίσης, ότι παράλληλα με τις ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων προσλήψεων – απολύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» υπάρχει και ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν αναγκαστικά σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, λόγω είτε περιπτώσεων εκπρόθεσμων υποβολών, στις οποίες επιβάλλονται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, είτε ειδικών ελάχιστων περιπτώσεων επιχειρήσεων που αδυνατούν να υποβάλλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά.

Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων για το διάστημα από 01.01.2015 έως και 31.01.2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, διαμορφώνεται σε -1.967 θέσεις εργασίας.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru