Στο 23,8% υποχώρησε η ανεργία στην Ήπειρο

ΣΤΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

oaedΜειωμένη κατά 4,5% μονάδες είναι η ανεργία στην Ήπειρο στο διάστημα Απριλίου- Ιουνίου 2015 σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2014.

Πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρειά μας η ανεργία έφτασε στο 23,8% από 28,3% που ήταν πέρσι, πέφτοντας κάτω και από τον μέσο όρο της χώρας που διαμορφώθηκε στο 24,6%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε 3.625.545 άτομα και ο αριθμός των ανέργων σε 1.180.141.

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 7,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 7,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,3%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (21,5%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (49,5%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 54,1%.

Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (52,5%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (11,9%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (18,5%).

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 13,2% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 80,1% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Τέλος, το 6,7% είτε αναζητά μερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (6,7%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2015, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:

α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (27,6%),

β) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (21,5%),

γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (19,7%).

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 23,5% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το αν έχουν εργαστεί στο παρελθόν, αποτελούν αντίστοιχα το 73,1%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (29,6% έναντι 24,1%). Επίσης, το 71,4% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 50,8%.

Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται Δυτική Μακεδονία με 30,1%, και στη Δυτική Ελλάδα με 27,8%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 13,4% και Βόρειο Αιγαίο με 19,4%.

Κατά το δεύτερο τριμηνο του 2015, βρήκαν απασχόληση 162.794 άτομα, τα οποία δήλωσαν ότι ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 48.435 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 129.444 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 58.277 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά.

Επιπλέον, 114.270 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων, ανά τομέα της οικονομίας, παρατηρείται ότι στον πρωτογενή τομέα υπάρχει μείωση 0,7% στον αριθμό των απασχολούμενων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Στον δευτερογενή παρατηρείται αύξηση 1,3% στον αριθμό των απασχολούμενων και στον τριτογενή αύξηση 3,3%.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,5% του συνόλου των απασχολουμένων.

Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων το 68,0% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 7,3% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 4,0% γιατί εκπαιδεύεται, το 2,7% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες και το 18,1% για διάφορους άλλους λόγους. Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 64,8%, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 83,5 του συνόλου των απασχολουμένων.

 

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru