Ο λόγος στους Ηπειρώτες

ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

trapeza hpeirouΤον ενημερωτικό κύκλο στις τέσσερις πόλεις της Ηπείρου σχετικά με την Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της ολοκλήρωσε το Σάββατο στα Γιάννενα η Τράπεζα Ηπείρου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων που είναι αρωγός στη προσπάθεια αυτή.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η αύξηση της συμμετοχής του επενδυτικού κοινού των Ιωαννίνων στη διαδικασία, προκειμένου η τράπεζα Ηπείρου να συνεχίσει το έργο της στα χέρια των Ηπειρωτών.

Η εκδήλωση μπορεί να μη συνοδεύτηκε από πλήθος κόσμου, εξαιτίας μάλλον της Γενικής Συνέλευσης που έγινε πριν μερικές μέρες ξανά στα Γιάννενα.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον Πρόεδρο της Τράπεζας Ηπείρου Κώστα Ζωνίδη να διαβάζει μια κοινή δήλωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία εξέφραζαν τη στήριξή τους στο εγχείρημα, ενώ στη συνέχεια τόσο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Μήτσης, όσο και ο Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Τσουκανέλης αλλά και ο περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, τόνισαν ότι η Τράπεζα Ηπείρου πρέπει να μείνει στα χέρια Ηπειρωτών και να συνεχίσει να αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς για την περιοχή μας, προσκαλώντας όλους τους Ηπειρώτες να συνδράμουν στη διαδικασία κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών.

Σε μια περίοδο που το χρηματοοικονομικό σύστημα δέχεται πλήγματα, η ιδέα του συνεταιρισμού, πιο επίκαιρη από ποτέ, αποτελεί ανάγκη και όχι εναλλακτική για τη διαχείριση της κρίσης και θα συνδράμει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας, ανέφεραν μεταξύ άλλων οι ομιλητές.

Το λόγο πήρε, τέλος, και ο πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Πίνδος» Ανδρέας Δημητρίου, ο οποίος τόνισε πως η Τράπεζα Ηπείρου ενίσχυσε την πτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής και από την πλευρά της η «Πίνδος» θα συμμετέχει στην προσπάθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων της.

Η Αύξηση Κεφαλαίου

Κεφαλαιακές ανάγκες βάσει Επισκόπησης Ποιότητας

Ενεργητικού (AQR) και εφαρμογής των ΔΠΧΑ

Ως αποτέλεσμα της Επισκόπησης Ποιότητας Ενεργητικού (AQR) και του Τεστ

Αντοχής (Stress test) που έγινε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνδυασμό

με την αποτίμηση των προβλέψεων με βάση τα ΔΠΧΑ, οι κεφαλαιακές

ανάγκες προσδιορίζονται σε 7,2 εκ. € τα οποία δύναται να καλυφθούν και

με συνδυασμένη αύξηση κεφαλαίου με έκδοση συνεταιριστικών μερίδων και

ομολόγου με ιδιωτική τοποθέτηση.

Ενέργειες για την Αύξηση Κεφαλαίου

Προκειμένου η Τράπεζα να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει το αναπτυξιακό της

πρόγραμμα και να συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, έθεσε

ως στόχο στο πλαίσιο της Αύξησης Κεφαλαίου να καλύψει τουλάχιστον το ποσό

των 7,2 εκ. € με ιδιωτική τοποθέτηση.

Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας

θα γίνει με:

• Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου κατά 7,5 εκ. €

με έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων με συμμετοχή παλαιών

και νέων συνεταίρων και

• Έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου, 10ετους διάρκειας συνολικού

ύψους 7,5 εκ €, με ιδιωτική τοποθέτηση.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ, 35 χρόνια τώρα αποτελεί βασικό μοχλό

ανάπτυξης της Ηπειρώτικης οικονομίας υποστηρίζοντας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

και νοικοκυριά.

Με την Αύξηση Κεφαλαίου η Τράπεζα στοχεύει:

• Στη διατήρηση της φυσιογνωμίας της

• Στην ενίσχυση του ρόλου της στην τοπική οικονομία

• Στην ανάπτυξή της στο νέο τραπεζικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Στην Αύξηση Κεφαλαίου μπορούν να συμμετέχουν:

• Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα μέλη ή μη μέλη του Συνεταιρισμού, με αγορά

απεριορίστου αριθμού Συνεταιριστικών μερίδων στην τιμή των € 0,95 ανά μερίδα (λογιστική αξία μερίδας με στοιχεία 30/9/2015).

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας (7,2 εκ. € συμπεριλαμβανομένου του ομολόγου) μέσω της Αύξησης του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου το ποσό συμμετοχής θα επιστραφεί στους δικαιούχους.

Η καταβολή της αξίας των μερίδων μπορεί να γίνει:

Α. Σε οποιοδήποτε από τα 9 καταστήματα

του δικτύου της Τράπεζας.

1. Με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού του συμμετέχοντος,

στη Συνεταιριστική Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ.

2. Με επιταγή ημέρας (τραπεζικής ή ιδιωτικής) ιδίας ή άλλης Τράπεζας

σε διαταγή «Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου».

3. Με κατάθεση μετρητών σε πίστωση Ενδιάμεσου Λογαριασμού της

Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου*.

Β. Μέσω εμβάσματος από άλλη Τράπεζα σε πίστωση του ενδιάμεσου Λογαριασμού

της Συνεταιριστικής Τράπεζας ΗΠΕΙΡΟΥ

Γ. Ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα www.epirusbank.gr κατόπιν συμπλήρωσης της Αίτησης Εγγραφής και μεταφοράς του ποσού στον Ενδιάμεσο Λογαριασμό της Συνεταιριστικής Τράπεζας ΗΠΕΙΡΟΥ.

*ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

ΙΒΑΝ GR6307500010003001009999901

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru