Καλή χρονιά για την οικοδομή της Ηπείρου το 2017

ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΑΔΕΙΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟ

oikodomhΚαλή χρονιά για την οικοδομική δραστηριότητα στην Ήπειρο ήταν το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Πέραν των αδειών, αύξηση είχαμε τόσο στην επιφάνεια όσο και στον όγκο.

Συγκεκριμένα το 2017 στην Ήπειρο εκδόθηκαν 473 άδειες, 62 περισσότερες από αυτές του 2016.

Η επιφάνεια των κτιρίων αυξήθηκε κατά 43,5% καθώς από 87,7 χιλιάδες τ.μ. φτάσαμε στα 125,8 χιλιάδες τ.μ..

Τέλος εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στον όγκο (93,8%) αφού από 333,2 χιλιάδες κ.μ. φτάσαμε στα 645,9 χιλιάδες κ.μ..

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο 2017, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής- Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.847 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.856,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12.669,8 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,7% στην επιφάνεια και κατά 20,1% στον όγκο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 18,2% στην επιφάνεια και κατά 19,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,9%.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru