Προκήρυξη του Leader για ΟΤΑ στην Ήπειρο από το Υπουργείο Οικονομικών

LeaderΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού και φορείς του Δημοσίου τομέα καθώς και για ιδιωτικούς φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, εξέδωσε την Τρίτη, το Υπουργείο Οικονομικών.

Τιτλοφορείται «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στην Ήπειρο μέσω του LEADER» και η περιοχή παρέμβασης είναι οι ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και όλη η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Τι αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας όπως ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία. Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού, πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών, καθώς και των σχετικών υποδομών (μουσεία, εκθετήρια, αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώροι, θέατρα, λυρικές σκηνές, αίθουσες συναυλιών, άλλοι οργανισμοί στον τομέα του ζωντανού θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς και άλλες παρόμοιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές). Μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Περίοδος υποβολής από 24/4/2018 έως 9/7/2018 και συνολικό ύψος προκήρυξης 1,740 εκατ. ευρώ.

Μετά τα παράπονα Καλογιάννη...

Υπενθυμίζουμε εδώ, την παρέμβαση της προηγούμενης εβδομάδας, με την οποία η αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου Τατιάνα Καλογιάννη περιέγραψε με αιχμές, τις καθυστερήσεις του κεντρικού κράτους στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ και τόνισε πως η Περιφερειακή Αρχή εντείνει τις πιέσεις της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων για την επίσπευση των αποφάσεων που απαιτούνται.

Τα κυριότερα προβλήματα ή ελαττώματα σύμφωνα με την κ. Καλογιάννη, είναι η καθυστέρηση στην σύνταξη, στην έγκριση και στην δημοσίευση των προσκλήσεων κρατικών ενισχύσεων, λόγω της μη ύπαρξης για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέχρι τα τέλη του 2017) πρότυπων προσκλήσεων και τυποποιημένων εντύπων, η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η καθυστέρηση στην σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και μη ολοκλήρωση, μέχρι σήμερα, των διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Ταμείου και τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις κτλ.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru