41 ερευνητικά έργα για την αγροδιατροφή

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

agrotes xorafiΣτην έγκριση του Οριστικού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και στη βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων στη "Δράση Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, προχώρησε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος.

Συνολικά 41 επιχειρηματικά σχέδια αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», αν κι αυτή την περίοδο γίνονται ενστάσεις, και ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αλλαγές.

Και τα 41 σχέδια που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν θετικά (υπήρχαν κι άλλα 40 περίπου τα οποία δεν εγκρίθηκαν) αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της σύμπραξης ηπειρώτικων επιχειρήσεων με φορείς έρευνας και τεχνολογίας.

Μάλιστα ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 6,15 εκ. ευρώ το ύψος των προτάσεων που κατατέθηκαν έφτασε τα 26 εκ. ευρώ.

Η Περιφέρεια Ηπείρου πήρε την απόφαση να αυξήσει τον προϋπολογισμό στα 10,6 εκατ. ευρώ, ώστε να τύχουν χρηματοδότησης περισσότερες ερευνητικές προτάσεις.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η χρηματοδότηση αφορά ερευνητικά έργα με διάρκεια 36 μηνών. Η μέγιστη συνολική δημόσια δαπάνη για κάθε πρόταση δεν ξεπερνά τα 300.000 ευρώ, ενώ όταν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις και παραπάνω στην ίδια πρόταση, η δαπάνη μπορεί να φτάσει και έως 500.000 ευρώ.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru