Επιστολή Γ. Μήτση στον πρόεδρο της Ν.Δ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

epimelhthrio1Με επιστολή του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κος Ιωάννης Β. Μήτσης, προς τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Ν.Δ. κ.Κυριάκο Μητσοτάκη, μεταφέρει τις απόψεις για τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν με στόχο την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και την επιζητούμενη Ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, σε συνέχεια της Συνάντησης που διοργάνωσε με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της χώρας, στις 10 Ιουλίου 2018.

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της ΝΔ,

Σε συνέχεια της από 10η Ιουλίου 2018 συνάντησης μας, στο πλαίσιο της επαφής που επιδιώξατε με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της χώρας, προκειμένου να σχηματίσετε άποψη μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, για τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν με στόχο την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και την επιζητούμενη Ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, με την παρούσα επιστολή, χαιρετίζω κατ' αρχάς, το ειλικρινές ενδιαφέρον σας για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εκφράζω την ευχή, το ενδιαφέρον αυτό να μετουσιωθεί σε πραγματική στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, όταν αναλάβετε τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, δεύτερον, μεταφέρω τις αποφάσεις της Διοίκησης του Γιαννιώτικου Επιμελητηριακού Φορέα, αναφορικά με το δέον γενέσθαι ως προς τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατά δεύτερον, αναφορικά με τις παρεμβάσεις στο Νομό Ιωαννίνων που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τις υφιστάμενες υποδομές, όπως ζητήσατε από τους συμμετέχοντες προέδρους, στη συνάντηση της 10ης Ιουλίου.

Κ. Πρόεδρε,

Κρίνοντας από τα όσα είπατε στην κατάληξη της συνάντησής μας, είναι κοινός τόπος πως αυτό που ζητά ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας για τη βελτίωση του Οικονομικού Κλίματος, είναι:

- ένα σταθερό, με μακρόπνοο ορίζοντα, φορολογικό σύστημα

- μείωση των εν ισχύ φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις και εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών που με τον τελευταίο νόμο, έγιναν εξοντωτικές για μια επιχείρηση

Σε θεσμικό επίπεδο, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων προτείνει τα εξής δύο:

1) Να ανατεθεί στα Επιμελητήρια της χώρας η αδειοδοτική ευθύνη για τις Επιχειρήσεις - Mέλη τους και

2) Να τηρείται πιστά από την πολιτεία, ο Θεσμικός Ρόλος των Επιμελητηρίων ως Συμβούλου της επίσημης πολιτείας σε θέματα επιχειρηματικότητας και να αντιμετωπίζεται ο Επιμελητηριακός Θεσμός με ισχύ Ισότιμου Συνομιλητή του κράτους.

Σε ό,τι αφορά τέλος, τις υποδομές του Νομού Ιωαννίνων, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων κρίνει ότι απαραίτητο συμπλήρωμα των υφιστάμενων υποδομών που θα λειτουργήσει προς όφελος της επιχειρηματικότητας της περιοχής, λόγω του χαμηλού κόστους των μεταφορών και άρα και της διακίνησης εμπορευμάτων, είναι η σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου, προς κάθε κατεύθυνση που μπορεί να προχωρήσει (Σιδηροδρομική Εγνατία, σύνδεση με Αλβανία κτλ.).

Δευτερευόντως, θεωρούμε ως ίσης αξίας για την περιοχή, τα έργα της κατασκευής Δικτύου Φυσικού Αερίου, της ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού μέχρι την Κακαβιά και της δημιουργίας ενός Μόνιμου Εκθεσιακού Κέντρου.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.»

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru