Να μην αποκλειστούν από το νέο αναπτυξιακό οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

TzoumerkaΕπιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη στήριξη των μικρών οικογενειακών τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του νέου αναπτυξιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ απέστειλε η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Συναφών Επαγγελμάτων Τζουμέρκων (Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Τ.).

Στο υπόμνημά της, αφού επισημαίνει την ιδιαιτερότητα του τουριστικού προϊόντος που παρέχουν τα μέλη της, σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, υποδεικνύει την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί το κριτήριο που αφορά στον απαιτούμενο αριθμό των θέσεων εργασίας, ώστε να μην αποκλειστούν από το πρόγραμμα οι μικρές οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής και απωλέσουν ένα τόσο ισχυρό επενδυτικό «εργαλείο» για τον εκσυγχρονισμό τους.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru