Ενημέρωση για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων στο δήμο Ζίτσας

dianomh ladiΟι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ζίτσας που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξημένο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά, επίσης στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα προσαυξημένο κατά 50% και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας (Ε9), μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

5. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικον. Έτους 2012. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

6. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας στην περίπτωση που ο δικαιούχος πάσχει από βαρύ ανίατο ή δυσίατο νόσημα.

7. Βεβαίωση Σπουδών (για προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν)

8. Ε9 για την απόδειξη μη ιδιόκτητης κατοικίας (όπου απαιτείται)

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα ΚΕΠ των Δ.Ε. Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών (για τους κατοίκους τους) και στο Νέο Δημαρχείο Ελεούσας για τους κατοίκους της Δ.Ε. Πασσαρώνος από:

15/02/2013 – 8/03/2013.

Τηλ. Επικοινωνίας 26510 – 61308 / 26533-60000 (Εσωτερικό 217)

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru