Αλλαγές στην κατανομή των Περιφερειακών Συμβούλων

Λόγω της απογραφής του 2011

perifereiahpeirounea2Αλλαγές στον αριθμό περιφερειακών συμβούλων στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας προκύπτουν με βάση τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα τα οποία καταγράφηκαν κατά την απογραφή του 2011.

Κατά τις εκλογές του Μαΐου για την ανάδειξη αιρετών στις Περιφέρειες υπάρχουν διαφοροποιήσεις κυρίως στην κατανομή των περιφερειακών συμβούλων που θα εκλεγούν, σε σχέση με τις τοπικές εκλογές του 2010, οι οποίες είχαν διεξαχθεί βάσει των πληθυσμιακών κριτηρίων της απογραφής του 2001.

Με εξαίρεση την Κρήτη, στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες λόγω αύξησης ή μείωσης του πληθυσμού ανατρέπονται τοπικά, πολιτικές ισορροπίες, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι, ήδη τα επιτελεία των κομμάτων έχουν πάρει... χαρτί και μολύβι, κάνοντας υπολογισμούς με δεδομένο ότι αλλού «χάνονται» περιφερειακοί σύμβουλοι και αλλού ενισχύονται σε αριθμό.

Η μόνη Περιφέρεια εκ των 13 της χώρας στην οποία δεν επέρχονται αλλαγές είναι της Κρήτης, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μόνη εξ όσων έχουν τροποποιήσεις στην οποία παρατηρείται μείωση στο σύνολο των περιφερειακών συμβούλων της - από 51 που ήταν πριν, ορίζονται σε 41 λόγω μείωσης πληθυσμού.

Σε ότι αφορά την Ήπειρο με συνολικά 51 περιφερειακούς συμβούλους, υπάρχει μείωση ενός συμβούλου στην Άρτα (10 από 11 ) και αύξηση ενός στα Ιωάννινα (25 από 24). Παραμένει ίδιος ο αριθμός των συμβούλων της Θεσπρωτίας (7) και της Πρέβεζας (9).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» (άρθρο 113 του Ν. 3852/2010), το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από 41 μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό ως 300.000 κατοίκους, 51 μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 ως 800.000 κατοίκους, 71 μέλη σε περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων. Το περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Αττικής αποτελείται από 101 μέλη.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη καθορίστηκε ο αριθμός περιφερειακών συμβούλων «κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 με βάση τον de facto πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή». Χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του «Πραγματικού πληθυσμού» (de facto), δηλαδή του αριθμού των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημερομηνία αναφοράς της απογραφής του 2011.

Αλλαγές και στον δήμο Ιωαννιτών

Με βάση την απογραφή του 2011 ο «Καλλικρατικός» Δήμος Ιωαννιτών εμφανίζει 111.737 μόνιμους κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 49 μέλη.

Η κατανομή των εδρών ανά Δημοτική Περιφέρεια (όπου Δημοτική Περιφέρεια χαρακτηρίζεται ο κάθε πρώην Καποδιστριακός δήμος που ενώθηκε για να συγκροτηθεί ο Καλλικρατικός δήμος) έχει ως εξής με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια.

Γιάννενα: 72.274 κάτοικοι και 35 έδρες

Ανατολή: 11.320 κάτοικοι και 5 έδρες

Παμβώτιδα: 10.335 κάτοικοι και 4 έδρες (για ελάχιστο αριθμό κατοίκων έχασε την πέμπτη έδρα).

Μπιζάνι: 5.697 κάτοικοι και 2 έδρες

Πέραμα: 4.751 κάτοικοι και 2 έδρες.

Νησί: 252 κάτοικοι και 1 έδρα.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru