Δικαστικές περιπέτειες για τον Αν. Νάστα

ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΤΟΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

nastas

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου με κατηγορίες που φτάνουν σε βαθμό κακουργήματος θα καθίσει ο σημερινός Δήμαρχος Πάργας και αντιπρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου, Αντώνης Νάστας στις 18 Οκτωβρίου.

Ο κ. Νάστας ως πρώην Δήμαρχος του τέως Δήμου Φαναριού μαζί με τον επίσης πρώην δήμαρχο του ίδιου Δήμου, Γ. Καούρη, αλλά και τον πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ο. Νικολάου, κατηγορούνται, οι μεν δύο πρώτοι για απιστία σχετική με την υπηρεσία τελειωμένη (αμφότεροι) και σε απόπειρα (πρώτος), κατ' εξακολούθηση, σε βάρος Ο.Τ.Α., κατά την οποία ο δράστης μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της δημοτικής περιουσίας είναι μεγαλύτερη των 30.000 και των 120.000 ευρώ, το δε συνολικό επιτευχθέν περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη ζημία, υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, πράξη που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως υπαλλήλων (δημάρχων), ο τρίτος κατηγορούμενος Οδυσσέας Νικολάου, για ηθική αυτουργία κατ' εξακολούθηση, στις άνω πράξεις των δύο πρώτων κατηγορουμένων, πράξη που τέλεσε με την ιδιότητα του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του άνω τέως Δήμου (υπαλλήλου).

Και οι τρεις, μετά από βούλευμα του Συμβουλίων Εφετών Ιωαννίνων παραπέμπονται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων για μια υπόθεση που αφορά την μη υπεράσπιση του τέως Δήμου Φαναρίου σε διεκδικήσεις από πολίτες, οικοπέδων που ήταν δημοτικές εκτάσεις.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με του βούλευμα, στο Καναλάκι Πρέβεζας (έδρα του πρώην Δήμου Φαναριού, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 έως 16-10-2007, ο κ. Νάστας ενώ ήταν υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 263 Α περ. α' Π.Κ. και συγκεκριμένα δήμαρχος του άνω Δήμου και αρμόδιος για την διαχείριση και προστασία της δημοτικής περιουσίας, με περισσότερες από μία πράξεις, που αποτελούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, εν γνώσει του και μεταχειριζόμενος ιδιαίτερα τεχνάσματα ελάττωσε προς όφελος τρίτων τη δημοτική περιουσία, της οποίας η διαχείριση της ήταν εμπιστευμένη και η ελάττωση αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ανώτερης συνολικά των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Ειδικότερα ενώ ασκήθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας αναγνωριστικές αγωγές κυριότητας κατά του Δήμου, λόγω χρησικτησίας, αφορώσες συνεταιρικές (δημοτικές)-κληρουχικές εκτάσεις, επί των οποίων δεν χωρούσε χρησικτησία, κατά τη συζήτηση των οποίων, κατά το χρονικό διάστημα από 22-9-2006 έως 14-12-2006, ο Δήμος, από υπαιτιότητα του πρώτου κατηγορουμένου Γεωργίου Καούρη, δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, με συνέπεια μη προβαλλόμενων νομικών και πραγματικών ισχυρισμών και κυρίως εκ της ερημοδικίας του να γίνουν δεκτές οι αγωγές, με την αναγνώριση της κυριότητας των εναγόντων επί των ακινήτων αυτών, με επακόλουθο τη ζημία του Δήμου, κατά την αξία των ακινήτων προς όφελος τρίτων, ο κατηγορούμενος αυτός, ως δήμαρχος και κατά νόμο αρμόδιος, μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών και την έγκυρη επίδοσή τους στο Δήμο και μάλιστα προσωπικά στον ίδιο, δεν προέβη σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια προς ανατροπή τους και συγκεκριμένα δεν εισηγήθηκε την άσκηση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατ' αυτών, στην αρμόδια Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου (άρθρ. 103 § 2 στ' ν. 3463/2006), όπως είχε υποχρέωση, αλλά απέκρυψε τούτο εν γνώσει ότι κατ΄αυτό τον τρόπο επερχόταν ζημία στην περιουσία του Δήμου, με αποτέλεσμα να καταστούν αυτές αμετάκλητες και να υποστεί ζημιά ο Δήμος στην περιουσία του.

Πληροφορίες μάλιστα θέλουν τον κ. Νάστα, στην περίοδο που δεν ήταν αιρετός να είναι ένας εξ των πολιτών που διεκδίκησε και τελικά κέρδισε ένα δημοτικό οικόπεδο, αφού ούτε ο συγκατηγορούμενός του, πρώην Δήμαρχος Φαναρίου, Γ. Καούρης αρχικά, αλλά ούτε κι αυτός μετέπειτα έκαναν τίποτα προκείμενου να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του Δήμου.

Σήμερα λοιπόν και οι δύο, μαζί με τον πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλιου, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες που φτάνουν το βαθμό του κακουργήματος και μάλιστα ο κ. Νάστας σε περίπτωση ακόμα και πρωτόδικης καταδίκης του θα βρεθεί εκτός Δημαρχιακού Θώκου αλλά και εκτός της ΠΕΔ Ηπείρου με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και στους δύο Φορείς που εκλέχτηκε να υπηρετεί.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru