Οι διαγωνισμοί των Ο.Τ.Α σε νέες περιπέτειες

mh.M.E.DΣτην τελική ευθεία για την έναρξη ισχύος του Μητρώου Μελών ("Μη.Μ.Ε.Δ.") από όπου θα προκύπτουν με κλήρωση οι Επιτροπές για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών εισήλθαν οι διαγωνισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Και αυτό παρά τους σχετικούς προβληματισμούς που εκφράζονται από Δημάρχους και Περιφερειάρχες, τόσο για την τεχνική και επιχειρησιακή λειτουργικότητα του νέου συστήματος, όσο και για την πρακτική εφαρμοσιμότητά του, ιδίως στην υποστελεχωμένη από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ελληνική περιφέρεια.

Προβληματισμοί που συζητήθηκαν και στην πρόσφατη συνάντηση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε με τον

Υπουργό Εσωτερικών στις 25/1. Αφορμή της συζήτησης απετέλεσε - επιπλέον των ήδη γνωστών ζητημάτων του "νόμου Σπίρτζη" - μια πρόσφατη εξέλιξη: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών&Μεταφορών, η οποία - μεταξύ πολλών άλλων - ορίζει πως υπάλληλοι που κληρώνονται ως μέλη Επιτροπής μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ, αποκλείονται αυτόματα από κληρώσεις για το επόμενο τρίμηνο (εδάφιο γ' της παρ.3 του αρ.5της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Υ.Α.). Αιρετοί προεξοφλούν πως η τεχνική αυτή λεπτομέρεια επιδεινώνει υπέρμετρα την ήδη διαπιστωθείσα αδυναμία εξεύρεσης του απαιτούμενου αριθμού εξειδικευμένων μελών για τις Επιτροπές και συνεπάγεται,σε πολλές περιπτώσεις, πλήρες αδιέξοδο στη συγκρότησή τους, συνεπώς στην ομαλή εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Ας προσεγγίσουμε όμως τις σημαντικές εξελίξεις αναλυτικότερα:

Οι ρυθμίσεις για τα όργανα διενέργειας διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων (αρ.221 ν.4412/2016, ως ισχύει) έχουν δεχθεί, ήδη από τον Αύγουστο του 2016, έντονη κριτική ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής τους στον αυτοδιοικητικό χώρο, με αποκαλυπτική παλαιότερη αναλυτική επιστολή της Κ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπουργό Υποδομών.

Παρά τις αντιδράσεις, κ. Σπίρτζης με δυο πρόσφατες ενέργειές του - μια Υ.Α. και μια εγκύκλιο – δρομολογεί την πλήρη εφαρμογή του.

Κατ' αρχάς, εξέδωσε την ανωτέρω Υ.Α. (σε εφαρμογή της περ.η της παρ.8 του αρ.221 του ν.4412/2016), με την οποία προδιέγραψε κάθε λεπτομέρεια γιατην κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μη.Μ.Ε.Δ.

Η Υ.Α. προκάλεσε ανησυχία ήδη από την εμφάνισή της, εξαιτίας της, μη συνήθους, απόστασης πολλών εβδομάδων που εμφανίζεται μεταξύ της υπογραφής της (4/12/2017), της ημερομηνίας που αναγράφει το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής της (29/12/2017) και της κυκλοφορίας της (22/1/2018). Στοιχείο

κρίσιμο για τη νομιμότητα των διαγωνισμών σε όλη τη Χώρα, καθώς το αρ.10 αυτής ορίζει ότι η λειτουργία του Μη.Μ.Ε.Δ. αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της.

Η πολυαναμενόμενη παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών για την άρση των δυσερμηνειών έγινε στις 29/1/18 (ακριβώς στη συμπλήρωση ενός μήνα από την ημερομηνία που αναγράφεταιστο Φ.Ε.Κ.). Με εγκύκλιο που ανήρτησε στις 29/1/18 , επικαλούμενος "βεβαίωση του

Ειδικού Γραμματέα Τυπογραφείου", ξεκαθαρίζει πως η ισχύς της Υ.Α. άρχεται από 22/1/2018.

Ανεξαρτήτως των πολιτικών ή τεχνικών αιτίωναπό τα οποία προέκυψε η ανωτέρω χρονική "αναστάτωση", η ουσία της αυτοδιοικητικής ανησυχίας εστιάζει στο ρεαλιστική παράμετρο: εξειδικευμένο προσωπικό που να πληροί τις ποσοτικές και ποιοτικές προϋποθέσεις του νέου θεσμικού πλαισίου σπανίζει. Και αυτό ενώ σημαντικές δυσλειτουργίες τόσο του "νόμου Σπίρτζη", όσο και εφαρμοστικών του κανονιστικών πράξεων, είναι ακόμη σε εκκρεμότητα.

Το δυσμενές κλίμα σκιαγραφεί άλλωστε η ρητή αναφορά στο Δ.Τ. της Κ.Ε.Δ.Ε. αμέσως μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εσωερικών, όπου ειδικά αναφέρθηκε :«Παραδοχή των δυσλειτουργιών που προκαλεί ο Νόμος Σπίρτζη: Παράλληλα εστίασαν στα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί ο Νόμος 4412 (ν. Σπίρτζη) περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στη λειτουργία των Δήμων. Από την πλευρά του ο κ. Σκουρλέτης αναγνώρισε τα προβλήματα που έχουν προκύψει και δεσμεύθηκε να συναντηθεί με τον αρμόδιο υπουργό για να συζητήσουν τις δυνατότητες αλλαγών που απαιτούνται.»

Προς το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοδιοικητικές αρχές ανά την Ελλάδα και την Ήπειρο σπεύδουν να εκκινήσουν διαγωνισμούς για να αποφύγουν ενδεχόμενο εγκλωβισμό τους στα γρανάζια των νέων ρυθμίσεων.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru