Τα Τζουμέρκα πιο κοντά στην Αθήνα

ΑΥΡΙΟ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ionia odos 17.09.13Φτάνει η μεγάλη ώρα για την περιοχή των Τζουμέρκων, αν ως τέτοια θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη δρομολόγηση ενός οδικού άξονα που φέρνει την απομακρυσμένη περιοχή πιο κοντά στην κυκλοφορία της Ιόνιας Οδού.

Έπειτα από καθυστερήσεις που υπερέβαιναν τους σχεδιασμούς της Περιφερειακής Αρχής, ανοίγει αύριο Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα για την υποβολή των φακέλων των εργοληπτικών εταιρειών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για την κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με τα Τζουμέρκα.

Τα πάντα είναι έτοιμα για να αρχίσει να καταγράφεται το ενδιαφέρον των κατασκευαστικών εταιρειών, για το μεγαλύτερο έργο που ανατίθεται από την Περιφέρεια Ηπείρου τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αρχικού προϋπολογισμού 25 περίπου εκατ. ευρώ (ποσό μαζί με ΦΠΑ).

Η ημέρα του διαγωνισμού είναι αύριο Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου και ο διαγωνισμός αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών τεχνικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και κάποιες από τις μεγαλύτερες στη χώρα, όπως η ΤΕΡΝΑ.

Το έργο

Με τον κάθετο άξονα κάποιος θα μπορεί να φτάσει στα Τζουμέρκα σε περίπου 4 ώρες από την Αθήνα, με την συμβολή της Ιόνιας Οδού.

Ο νέος οδικός άξονας αποτελεί σχεδόν καθολικά νέα χάραξη και όχι βελτίωση κάποιας προϋφιστάμενης οδού. Περιλαμβάνει δύο ισόπεδες συνδέσεις με την 7η και τη 2η επαρχιακή οδό καθώς και άλλες τρεις που αποκαθιστούν την οδική σύνδεση με το υπάρχον οδικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί οδικός άξονας μήκους 9,8 χλμ., γέφυρα μήκους 134 μ., πέντε ισόπεδοι κόμβοι, οδοφωτισμοί γέφυρας και κόμβων, και τεχνικά έργα απορροής ομβρίων. Θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτικών και εργασίες σήμανσης-ασφάλισης. Τέλος, στο έργο περιλαμβάνονται αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, η σύνδεση των pillar ηλεκτροφωτισμού και οι μετατοπίσεις των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ.

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον οι εργασίες ξεκινήσουν καλώς εχόντων των πραγμάτων στα μέσα του 2018, τότε θα ολοκληρωθούν το 2021.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», αποτελεί υποέργο της πράξης: «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιονίας Οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων — Γέφυρα Πλάκας» και συγχρηματοδοτείται κατά 100 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru