Ολοκληρώθηκε η μελέτη για το «Πράσινο Σημείο» στο Δήμο Αρταίων

meleti prasinou artaΟλοκληρώθηκε η μελέτη για την κατασκευή του «Πράσινου Σημείου» στο Δήμο Αρταίων, μιας παρέμβασης που έχει πολλαπλούς στόχους και κυρίως αναβαθμίζει περιβαλλοντικά το Δήμο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης (ίδιοι πόροι) ανήλθε 45.543,97 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 537.000 ευρώ και η προμήθεια εξοπλισμού στα 653.814,80 ευρώ και για την χρηματοδότησή του θα υποβληθεί σχετική πρόταση σε πρόσκληση που αναμένεται από την Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕΠ Ηπείρου-ΕΣΠΑ).

Το «Πράσινο Σημείο» θα χωροθετηθεί σε ιδιόκτητη έκταση 26 στρεμμάτων του Δήμου Αρταίων, πριν τη γέφυρα Καλογήρου. Στον ίδιο χώρο θα χωροθετηθεί ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Ζηρού, ενώ εκεί θα μετακινηθεί και το Αμαξοστάσιο του Δήμου Αρταίων, που τώρα βρίσκεται στην Περιφερειακή Οδό στην Άρτα.

Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.

Το «Πράσινο Σημείο» είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.α.), μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων. Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:

 Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση

 Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων

 Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών

 Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα είδη των αποβλήτων που μπορούν να συλλέγονται χωριστά (σε ξεχωριστούς κάδους) σε ένα Πράσινο Σημείο:

 Διάφορα είδη οικιακού εξοπλισμού: Έπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, ρούχα, στρώματα, χαλιά, παιδικά παιχνίδια, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, χαλασμένα ποδήλατα, σκληρά πλαστικά που δεν είναι συσκευασίες (π.χ. μια σπασμένη λεκάνη), CD,

 Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων που εντοπίζονται στα αστικά απόβλητα, όπως ληγμένα φάρμακα, χρώματα, χημικά κλπ.

 Πράσινα απόβλητα από πάρκα, κήπους, κλαδέματα, γκαζόν.

 Απόβλητα από κατασκευές που παράγονται εντός των νοικοκυριών από μικρές ανακατασκευές (π.χ. σπασμένα πλακίδια, κλπ.).

Τα Πράσινα Σημεία έχουν ως σκοπό να συμβάλλουν στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και ξύλο, και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης, να μειώσουν την ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων προς ταφή, να εξυπηρετήσουν τους δημότες στη χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού, να αποτελέσουν χώρους εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και μέσω εφαρμογής διαφόρων συστημάτων ανταπόδοσης και να προωθήσουν την κάρτα του ανακυκλωτή.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru