Σε εξέλιξη η προσπάθεια για ένταξη της Νικόπολης στα μνημεία της UNESCO

Η ΜΚΟ CulturePolis ετοιμάζει το φάκελο

nikopolisΗ ΜΚΟ CulturePolis (Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών : Παράρτημα Αδριατικής – Ιονίου), που δραστηριοποιείται από το 2006 στην Κέρκυρα και διαθέτει παραρτήματα _ Πολιτιστικές Αντένες στην Πρέβεζα και άλλες πόλεις, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SUSTCULT ως εταίρος εκπροσωπώντας την Κέρκυρα - Παλιά Πόλη μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, με επικεφαλής το Δήμο Βενετίας, εταίρους από 7 χώρες, και ως παρατηρητή το Γραφείο UNESCO στη Βενετία. Η παραπάνω οργάνωση ετοιμάζει τον φάκελο για να προταθεί η ένταξη της αρχαίας Νικόπολης στον κατάλογο των μνημείων της UNESCO.

Ο στόχος του έργου SUSTCULT

Κύριος στόχος του SUSTCULT είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς μας στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Στο πλαίσιο αυτό το CulturePolis ανέλαβε και εκπόνησε ένα σχέδιο «Μεθοδολογίας Βιώσιμης Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς», που αποτελεί τον οδηγό για τη σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης τοποθεσιών/πόλεων Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με στόχο την ένταξη στο σχετικό κατάλογο της UNESCO ή την αναθεώρηση των σχεδίων αυτών σε τακτά διαστήματα. Το τελικό σχέδιο της μεθοδολογίας παρουσιάστηκε από την υπεύθυνη έργου Φωτεινή Παπαχατζή συντονίστρια της CulturePolis Πολιτιστικής Αντένας Πρέβεζας, στο Μπεράτ, Αλβανίας, Πόλη - Μνημείο UNESCO όπου και πραγματοποιήθηκε τον Μάιο η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης του SUSTCULT.

Ήδη η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας σε συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας και με συνεχή δημόσια διαβούλευση μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής που προβλέπεται από το έργο και στην οποία συμμετέχουν από το 2011 αντιπροσωπευτικοί φορείς από ΟΤΑ, κοινωνία πολιτών και επαγγελματίες. Το αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης αναμένεται να είναι έτοιμο το Μάρτιο 2013, οπότε θα κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς προς έγκριση.

Ενημέρωση φορέων για το φάκελο της Νικόπολης

Στην περιοχή της Πρέβεζας γίνεται προσπάθεια της ένταξης του αρχαίου μνημείου της Νικόπολης στα προστατευόμενα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η προσπάθεια αυτή είναι για το Culturepolis, πολύ σημαντική, δεδομένου ότι διαθέτει το σύνολο των εργαλείων (μεθοδολογικών, εκπαίδευσης, τεχνολογίας, ανάλυσης κ.λπ.), που προέκυψε από μελέτη και έρευνα σχεδίων διαχείρισης άλλων μνημείων, οδηγιών αλλά και έρευνας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και το οποίο είναι απαραίτητο για την σύνταξη αυτής της πρότασης αλλά και της περαιτέρω βιωσιμότητας της.

Σε αυτό το πλαίσιο η CulturePolis Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας βρίσκεται στην διαδικασία ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων και κατέθεσε φάκελο με πληροφορίες για το έργο στον Αντιπεριφερειάρχη Στράτο Ιωάννου, στον Δήμαρχο Πρέβεζας Χρήστο Μπαίλη, στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Πρέβεζας Δημήτρη Παππά, την Χριστίνα Μερκούρη, Προϊσταμένη της ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζας – Άρτας και τον Ευάγγελο Κατσίμπρα, Πρόεδρο της του Ομίλου UNESCO N. Πρέβεζας καταθέτοντας τον φάκελο του έργου SUSTCULT, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της οργάνωσης να διαθέσει για την σύνταξη της πρότασης της Πρέβεζας την τεχνογνωσία που έχει αποκομίσει από συναφή έργα.

Πληροφορίες για το έργο SUSTCULT και τα πρώτα αποτελέσματά βρίσκονται στη διεύθυνση: http://culturepolis.org/projects/currentprojects/sustcultproject

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Πολιτιστική Αντένα του CulturePolis - Παράρτημα Πρέβεζας : Τ.Θ.13Β Καστροσυκιά, Πρέβεζα 48100 , κυρία Φωτεινή Παπαχατζή, τηλ. 26820 54445, email caprevez@otenet.gr

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru