Αντίθετο στις απολύσεις και το σχέδιο ΑΘΗΝΑ το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναστέλλει συμβολικά τη λειτουργία του σήμερα και αύριο

panepisthmio ioanninaΗ Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία αριθμ. 990/28-11-2012 επιβεβαιώνει τη θέση της ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν θα συνεργήσει σε μηχανισμούς απόλυσης εργαζομένων.

Μάλιστα αποφάσισε τη συμβολική αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος για σήμερα και αύριο.

Παράλληλα εξέφρασε μια σειρά ενστάσεων πάνω στο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» που αφορά συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ στα πλαίσια του εξορθολογισμού τους.

Όπως αναφέρει το ψήφισμα της Συγκλήτου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όχι μόνον δεν έχει πλεονάζον προσωπικό, αλλά λειτουργεί, εδώ και αρκετά χρόνια, με διαρκή και υπερβολικό φόρτο εργασίας των διοικητικών του υπαλλήλων. Συνολικά εργάζονται λιγότεροι από 270 διοικητικοί υπάλληλοι, υποστηρίζοντας σε καθημερινή βάση πάνω από 19.000 άτομα (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, επισκέπτες από άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητές, εργαζόμενους με σύμβαση και βοηθητικό προσωπικό).

Το διοικητικό προσωπικό συνίσταται κατά 63% από Ι.Δ.Α.Χ., που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες διαφανείς και αξιοκρατικές υπό την εποπτεία και πιστοποίηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου Α.Σ.Ε.Π.

Με βάση τα παραπάνω η Σύγκλητος:

• Καλεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να μην επιμείνει σε μια μη σύννομη ερμηνεία νόμων που οδηγεί στην άδικη εκτέλεση τεσσάρων ελληνικών Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο), με σημαντική προσφορά στην κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας.

• Καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες που έχει ως εποπτεύον Υπουργείο και να προστατεύσει τα Πανεπιστήμια από την κατάρρευση.

• Καλεί την Κυβέρνηση να μην αντιμετωπίζει με προχειρότητα και οριζόντια μέτρα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η επιβίωση και η ομαλή λειτουργία σημαντικών ελληνικών Πανεπιστημίων.

• Αποφασίζει τη συμβολική αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την επόμενη Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου, και Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να αναδειχθεί το μείζον ζήτημα που θα δημιουργηθεί με πιθανή απόλυση των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το σημαντικότατο έργο που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Όσον αφορά το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συντάσσεται με την απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων και εκφράζει την έντονη ανησυχία της διότι: « α) Η κατεπείγουσα εντός 40 ημερών διαδικασία λήψης απόφασης υποδηλώνει προειλημμένες αποφάσεις για την ικανοποίηση του έντονα ελλειμματικού προϋπολογισμού 2013 για τα Πανεπιστήμια, β) Αγνοείται η θεσμική υποχρέωση σύγκλησης του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας, ως του αρμόδιου εισηγητικού οργάνου στο ΕΣΥΠ για τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και την χωροταξική διάρθρωση των πανεπιστημίων, με αυτόνομη συμμετοχή όλων των Πανεπιστημίων δια των Πρυτανικών Αρχών τους και γ) Στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων, κάθε Ίδρυμα έχει το αυτονόητο δικαίωμα της διάρθρωσής του σε Σχολές και Τμήματα με βάση ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια».

Η Σύγκλητος εκφράζει την αγωνία και την αντίθεσή της με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ΦΕΚ αριθμ. 229/19-11-2012, με την οποία τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τα κολλέγια θα αναγνωρίζουν επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.

Τέλος, η Σύγκλητος εκφράζει την αντίθεσή της για τις διώξεις μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συνδικαλιστική δράση και την ελευθερία γνώμης. Οι συνδικαλιστικοί αγώνες δεν δικάζονται, δεν καταδικάζονται.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru