Δήλωση του Τριαντάφυλλου Αλμπάνη για την αρχιτεκτονική

albanhs antiprytaneisΤο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων περίμενε έξι χρόνια για την έγκριση της λειτουργίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από την ίδρυσή του το έτος 2009. Το Τμήμα θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και θα αποτελέσει τη βάση για την οργάνωση της Πολυτεχνικής Σχολής, στην οποία ζητείται, με πάγια απόφαση της Συγκλήτου και των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων, να ενταχθούν και τα Τμήματα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

«Οι λαϊκίστικες και πελατειακές λογικές και στάσεις» ας αναζητηθούν σε όσους εμποδίζουν για δικούς τους λόγους την ίδρυση και λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 50 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος, όταν σε νεότερα Ιδρύματα ίσχυσαν άλλα μέτρα. Εκφράζουμε την λύπη μας, γιατί επιλεκτικά για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια λειτουργίας της Σχολής ανακαλύπτονται η μειωμένη χρηματοδότηση των ΑΕΙ και η ανεργία των πτυχιούχων, σαν να μην ισχύουν τα στοιχεία αυτά για όλα τα Τμήματα και για όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας από την αρχή της οικονομικής κρίσης μέχρι σήμερα.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru