Στο νέο προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

panepistimioiwanninwnΟικονομικά μέτρα για την ενίσχυση των Πανεπιστημίων με οκτώ εκατομμύρια ευρώ , ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας στη Σύνοδο Πρυτάνεων. Παράλληλα οι Πρυτάνεις διατύπωσαν στον υπουργό Παιδείας την ανησυχία τους για τη διαδικασία που ακολουθείται στην ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής χωρίς τη συμμετοχή της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι Πρυτάνεις ενημερώθηκαν από τον υπουργό Παιδείας για τις διαδικασίες ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς για το χρονοδιάγραμμα θεσμοθέτησης του .

Οι Πρυτάνεις εξέλεξαν το νέο Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων που αποτελείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδικότερα ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ 20.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ: Τα Τμήματα των ΑΕΙ θα ενισχυθούν, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΕΘ, με "έργα εκσυγχρονισμού των αμιγώς ακαδημαϊκών υποδομών" τους. Τα έργα αυτά μπορεί θα αφορούν παρεμβάσεις αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών, του σχετικού λειτουργικού του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και κάθε άλλη δαπάνη η κάλυψη της οποίας προβλέπεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο προϋπολογισμός έργου του κάθε Τμήματος θα ανέρχεται σε 20.000 €. Μεταξύ των κριτηρίων για την ένταξη των πράξεων είναι η επιλεξιμότητα και η ωριμότητα των προτεινόμενων έργων καθώς και η δυνατότητα άμεσης υλοποίησης αυτών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΜΣ: Επιπλέον των ανωτέρω, και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ θα ενισχυθούν εκτάκτως με επιπλέον χρηματοδότηση από το ΠΜΣ του ΥΠΠΕΘ.

Ο προϋπολογισμός της χρηματοδότησης ανά ΠΜΣ διαμορφώνεται ως εξής.

Α. ΠΜΣ με μηδενικά τέλη φοίτησης χρηματοδοτούνται με το ποσό των 10.000€

Γ. ΠΜΣ με τέλη φοίτησης από 1.001€ μέχρι 3.000€ χρηματοδοτούνται με το ποσό των 2.500€

Στη συνάντηση Πρυτάνεων υπουργού Παιδείας, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, διαπιστώθηκε η ομαλή πορεία υλοποίησης του νέου νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο υπουργός Παιδείας τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης των προπτυχιακών σπουδών και όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η σημαντική συζήτηση για τη διαμόρφωση του τοπίου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru